Αξιολόγηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς Δήμου Λατσιών (2013-2017) 18 Ιανουαρίου 2018