Ανακοίνωση για παράνομη Στάθμευση στο Δήμο

Ο Δήμος Λατσιών γίνεται καθημερινά δέκτης πολλών παραπόνων από δημότες και επιχειρηματίες, αναφορικά με επαναλαμβανόμενα αδικήματα τα οποία απαγορεύονται ρητά βάσει του περί Εξώδικού Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)/97, του περί Δήμων Νόμου 111/85 και των συναφών Δημοτικών Κανονισμών (όπως έχουν τροποποιηθεί).

Προς αυτό τον σκοπό, ο Δήμος καλεί τους χρήστες του οδικού δικτύου όπως συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα, απευθύνουμε έκκληση όπως αποφεύγεται η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, σε στροφές και επί των κίτρινων γραμμών, η στάθμευση που παρακωλύει την οδική κυκλοφορία και οπωσδήποτε, η παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Δεδομένων των κινδύνων που αναφύονται για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ΑμεΑ, καθώς και των εξόδων παλινόρθωσης εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης (τα οποία ο Δήμος μετακυλεί στους δημότες), οι παραβάτες θα διώκονται εξώδικα, ως το έσχατο αλλά αναγκαίο μέτρο εξάλειψης της συνεχιζόμενης κακής πρακτικής.

Προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης του οδικού δικτύου, της εξυπηρέτησης του κοινού και των καταστηματαρχών. Προτεραιότητα, που θα καταστεί πραγματικότητα, μόνον μέσα από την επίδειξη της δικής σας κατανόησης και της δικής σας συνεργασίας.

                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
19/12/2017