Ανακοίνωση σχετικά με την συλλογή των απορριμμάτων κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ο δήμος Λατσιών πληροφορεί τους δημότες του ότι τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων δεν θα εργαστούν τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όπως αναφέρεται πιο κάτω. Τα απορρίμματα θα συλλεγούν τις αντίστοιχες επόμενες μέρες ως φαίνονται πιο κάτω:

Α/Α Αργίες κατά τις οποίες δεν θα γίνει συλλογή απορριμμάτων Αντίστοιχες επόμενες μέρες που θα γίνει η συλλογή απορριμμάτων
1. Παραμονή Χριστουγέννων:
Δευτέρα 24/12/2018
Παρασκευή: 28/12/2018
2. Ημέρα των Χριστουγέννων:
Τρίτη 25/12/2018
Παρασκευή: 28/12/2018
3. Επόμενη των Χριστουγέννων:
Τετάρτη 26/12/2018
Σάββατο: 29/12/2018
4. Ημέρα της Πρωτοχρονιάς:
Τρίτη 01/01/2019
Παρασκευή: 04/01/2019

Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μην τοποθετήσουν απορρίμματα για συλλογή τις μέρες που δεν θα εργαστούν τα συνεργεία, αλλά τις αντίστοιχες μέρες που ακολουθούν τις πιο πάνω αργίες όπως αναφέρεται πιο πάνω.