Ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια της νομοθεσίας και των κανονισμών να καθιερωθεί σαν ένας πρότυπος και πολύ ανταγωνιστικός Δήμος καθώς και σημείο αναφοράς σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής, ανθρωπίνων πόρων, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Λατσιών μέσα από συνεχή συνεργασία και αλληλοσεβασμό μεταξύ του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του προσωπικού, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διεύθυνσης και νέας τεχνολογίας να λειτουργεί με τον ψηλότερο βαθμό εξυπηρέτησης και με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων και της κοινωνικής αποστολής του ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται να προσφέρει, αποδοτικά με σεβασμό, συνέπεια και επαγγελματισμό τις υπηρεσίες του προς τους δημότες, να οργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, να εκτελεί έργα που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και γενικά στην διασφάλιση όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας ζωής προς τους δημότες του.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ