ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, που βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, όπως μέχρι τις 7 Απριλίου 2019, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων υλικών ή αντικείμενων ή πραγμάτων, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Τα άχρηστα θα πρέπει να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. Η εγκατάλειψη μικροσωρών από άχρηστα ή ο διασκορπισμός αυτών μέσα στα τεμάχια ή η μεταφορά και εγκατάλειψη τους στα σύνορα των τεμαχίων ή μέσα σε γειτονικά τεμάχια δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

Μετά τις 7 Απριλίου 2019 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης, που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο προτρέπονται οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει, να ενημερώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρείται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο ή να ενημερώνουν γραπτώς τον δήμο, ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία στη νέα τους διεύθυνση.

Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Από το Δήμο Λατσιών
12 Μαρτίου 2019

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα A ball for Inclusion και A ball for All

Ο Δήμος Λατσιών συμμετέχει και φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS +, σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό YOUTHORAMA, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

To πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται «A goal for Inclusion». Ο τόπος υλοποίησης του είναι η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 27/4 – 5/5/2019 και μπορούν να συμμετάσχουν 6 νέοι ηλικίας 25-35 ετών από το Δήμο Λατσιών.

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται «A ball for all». Ο τόπος υλοποίησης του είναι η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1/5 – 3/5/2019 και μπορούν να συμμετάσχουν 4 νέοι
ηλικίας 20-35 ετών από το Δήμο Λατσιών.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε στα γραφεία του Δήμου Λατσιών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πλήροφορίες.

Συμμετοχή στην Ad Hoc Επιτροπή Διδυμοποιήσεων Δήμου Λατσιών με Δήμο Κιλκίς και Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και αίτηση για συμμετοχής στην Ad Hoc Επιτροπή.

Ανακοίνωση για επέκταση τροχονομικών ελέγχων στο Δήμο.

Δεδομένης της λήψης πολυάριθμων παραπόνων που λαμβάνει ο Δήμος από δημότες και χρήστες του οδικού δικτύου, πληροφορείστε ότι από 29/10/2018 οι τροχονομικοί έλεγχοι εντός των δημοτικών ορίων Λατσιών, διευρύνονται.

Επί τούτου, ο Δήμος επαναλαμβάνει προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, σε στροφές και επί των κίτρινων γραμμών, η στάθμευση που παρακωλύει την οδική κυκλοφορία και οπωσδήποτε, η παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), απαγορεύεται.

Δεδομένων των κινδύνων που αναφύονται για την ασφάλεια οδηγών, πεζών και ποδηλατών, της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ΑμεΑ, καθώς και των εξόδων παλινόρθωσης εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης, οι παραβάτες θα διώκονται εξώδικα, ως το έσχατο αλλά αναγκαίο μέτρο εξάλειψης της συνεχιζόμενης κακής πρακτικής. Μόνον για την αποκατάσταση ζημιών στα πεζοδρόμια, ο Δήμος προβλέπεται να δαπανήσει εντός του 2018, περισσότερα από €95.000. Έξοδα, τα οποία όπως γίνεται αντιληπτό, έμμεσα μετακυλούνται στους φορολογούμενους.

Προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης του οδικού δικτύου, της εξυπηρέτησης του κοινού και των καταστηματαρχών. Προτεραιότητα, που θα καταστεί πραγματικότητα, μόνον μέσα από την επίδειξη της δικής σας κατανόησης και της δικής σας συνεργασίας.

Εβδομάδα δωρεάν στείρωσης γάτων στον Δήμο Λατσιών

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.