ΔΛΠ 16/2020: Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στο Ανοικτό Σχολείο Λατσιών

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 16/2020.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού και δεδομένης της ολοκλήρωσης της εξέτασης των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), σήμερα Τετάρτη 21/10/2020.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή/και λήψης διευκρινήσεων όπως καθορίζεται στον υπό αναφορά Όρο 12, εκπνέει την Παρασκευή 23/10/2020, ενώ οι υπόλοιποι όροι του Διαγωνισμού όπως και η διαδικασία ανάθεσης (Όρος 5, ΜΕΡΟΣ Γ) η οποία έπεται της οριστικοποίησης του Μητρώου, παραμένουν σε ισχύ.

Πρόγραμμα για διατήρηση καθαρών πεζοδρομίων/δημόσιων χώρων από ακαθαρσίες σκύλων και δωρεάν παραχώρηση ρολό από σακουλάκια για τοποθέτηση περιττωμάτων των σκύλων

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Συνδεθείτε με WIFI4EU LATSIA

Ο Δήμος Λατσιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εξαγγείλει εκ των πρώτων δήμων της Μείζονος Λευκωσίας, την ολοκλήρωση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας WiFi4EU η οποία εμπίπτει στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και εντάσσεται στη στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

Ανάμεσα στους επιλεγέντες Φορείς της 1ης Πρόσκλησης και αξιοποιώντας το κουπόνι αξίας €15.000 για ανάπτυξη δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ο Δήμος ανακοινώνει την λειτουργία των ακόλουθων δέκα Σημείων (hotspots):

 1. Προαύλιος χώρος Δημοτικού Μεγάρου (Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57)
 2. Δημοτικό Γήπεδο Λατσιών (Δημοκρατίας 106)
 3. Πάρκο «ΕΠΥ Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέους» (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 121)
 4. Παιδότοπος «Νεόφυτου Πούλλου» (Λεωφ. Μακαρίου 70 -έναντι Τρ. Κύπρου)
 5. Περιβάλλοντας χώρος Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου & Σωμ. «Ένωση Νέων Λατσιών»
 6. Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου & Σωμ. «Ο Παρθενώνας»
 7. Παιδότοπος Συνοικισμού Αποστ. Λουκά (Μάρκου Δράκου 1-Σωμ. ΑΚΑΝΘΟΥ)
 8. Παιδότοπος Συνοικισμού Απ. Ανδρέα (Αγ. Σπυρίδωνος 2, Κυβ. Εμπ. Υποστατικά)
 9. Πλατεία Ειρήνης 1 (παρά το Σωμ. Εκτοπισμένων Έξω Μετοχίου)
 10. Πλατεία Ειρήνης 2 (παρά το Οικ. Λαϊκών Οργανώσεων (ΠΕΟ)

Οι πολίτες μπορούν να συνδέονται ασύρματα στο Διαδίκτυο, οποτεδήποτε, εντελώς δωρεάν, χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τους Όρους Χρήσης.

Ευχαριστίες εκφράζονται στους Ανάδοχους των σχετικών Συμβάσεων, Logosnet Services LTD και Cablenet Communications Systems LTD, καθώς και στους τοπικούς φορείς για την αγαστή συνεργασία και συνδρομή τους στην υλοποίηση του έργου.

Ευχές για δημιουργικές και προπάντων, ασφαλείς και ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ περιηγήσεις!

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Λατσιών: Όροι Διαγωνισμού και Αίτηση

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191: κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών (Πολύγλωσσο Τυποποιημένο Έντυπο)

Πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού (άρθρο 21): κοινό κείμενο

Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ που προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης εντός της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019.

Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω με έντονους χαρακτήρες), μπορείτε επίσης να ζητήσετε πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για την αποφυγή των μεταφραστικών απαιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, επικυρωμένη μετάφραση που εκπονήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

 • έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·
 • διοικητικά έγγραφα·
 • συμβολαιογραφικές πράξεις·
 • επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·
 • διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι διατίθεται πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για τα εν λόγω έγγραφα. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.

 • γέννηση
 • θάνατο
 • το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • όνομα
 • γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση
 • διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα ή υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents

 


Information by Commission and Member States on the contents of the Regulation (Article 21): common text

Information concerning the circulation between Member States of certain public documents

Pursuant to an EU Regulation which promotes the free movement of citizens, certain public documents and their certified copies are exempt from legalisation and the apostille formality within the EU from 16 February 2019. For some of these documents (see below in bold), you can also request a multilingual standard form to avoid translation requirements and, in any case, a certified translation made in any EU Member State must be accepted.

The exemption from legalisation and the apostille formality only applies to documents and their certified copies issued by the public authorities of a Member State and presented to the public authorities of another Member State. Such are:

 • documents emanating from a court or a court official;
 • administrative documents;
 • notarial acts;
 • official certificates placed on private documents;
 • diplomatic and consular documents.

Furthermore, the exemption applies only to documents establishing one or more of the facts listed below. Entries in bold indicate that there is a multilingual standard form available for such documents. Please note that not all standard forms are issued in all Member States.

 • birth
 • death
 • a person being alive
 • name
 • marriage, capacity to marry and marital status
 • divorce, legal separation or marriage annulment
 • registered partnership, capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status
 • dissolution of a registered partnership, legal separation or annulment of a registered partnership
 • parenthood or adoption
 • domicile and/or residence
 • nationality
 • absence of a criminal record
 • standing as candidates or voting in elections to the European Parliament or in municipal elections in another Member State

A multilingual standard form can only be used in another Member State and must be presented together with the public document to which it is attached.

Where a Member State permits the presentation of a certified copy of a public document instead of the original, the authorities of that Member State must accept a certified copy made in the Member State where the public document was issued.

More information on the Regulation and the multilingual standard forms can be found in the European e-Justice Portal:https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents?init=true

Παράταση στην πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2020

Ο Δήμος Λατσιών, για διευκόλυνση των δημοτών του, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η  πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δίνει παράταση στην πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2020 μέχρι την 31 Αυγούστου 2020. Όλες οι πληρωμές για το Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2020 που θα γίνουν εντός του Αυγούστου 2020 δεν θα έχουν οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η επιβάρυνση 10% θα αρχίσει να επιβάλλεται από την 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι δημότες προτρέπονται όπως πληρώνουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο Λατσιών μέσω της ιστοσελίδας www.latsia.eu  για αποφυγή συνωστισμού στο Δήμου λόγω του COVID-19. Υπενθυμίζεται ότι πληρωμές μπορούν επίσης να γίνουν στο ταμείο του Δήμου Λατσιών και στα ταμεία των εμπορικών τραπεζών (με εξαίρεση την Τράπεζα Κύπρου).

Ανακοίνωση Δήμου Λατσιών σχετικά με την συγκέντρωση ειδών διατροφής για το Λίβανο

Ως Δήμος Λατσιών θα ανταποκριθούμε για ακόμη μια φορά στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας στον γειτονικό Λίβανο που υποφέρουν.

Η συλλογή θα γίνεται με εναπόθεση ξηράς τροφής* στο ειδικά διαμορφωμένο κιβώτιο που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του δημοτικού μεγάρου.

Η παραλαβή ξηράς τροφής* θα ξεκινήσει την Δευτέρα 10/8/2020 μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.

 

*Ξηρά τροφή:

ΜΟΝΟ κονσέρβες όλων των ειδών, δημητριακά, παξιμάδια, κράκερ, μπισκότα, αλεύρι, σκόνη γάλακτος για παιδιά.

 

 

«Μη Πραγματοποίηση Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών από Green Dot και απορριμμάτων, 15 &16 Αυγούστου 2020

Λόγω των θερινών διακοπών του Δεκαπενταύγουστου, η εταιρεία Green Dot ανακοίνωσε ότι η  προγραμματισμένη περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (PMD, γυαλί, χαρτί) στον Δήμο μας,  από σπίτι σε σπίτι και από τους κάδους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στα Λατσιά, δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  16/8/2020. Η περισυλλογή θα γίνει κανονικά την επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Κυριακή 23/8/2020.

Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μην τοποθετήσουν  ανακυκλώσιμα υλικά για συλλογή στις 16 Αυγούστου.

Επίσης τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων, δεν θα εργαστούν το Σάββατο στις 15/08/2020. Τα απορρίμματα θα συλλεγούν την αντίστοιχη επόμενη εργάσιμη μέρα, την Τετάρτη στις 19/08/2020. Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μην τοποθετήσουν απορρίμματα για συλλογή στις 15 Αυγούστου.

 

Από το Δήμο Λατσιών.

04/08/2020