Υποτροφίες σε Προπτυχιακούς Φοιτητές από Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πλήροφορίες.

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων για το 2018

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, που βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, όπως μέχρι τις 22 Απριλίου 2018, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων υλικών ή αντικείμενων ή πραγμάτων, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο
απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός των αχρήστων μέσα στα τεμάχια ή η μεταφορά των αχρήστων στα σύνορα των τεμαχίων ή σε γειτονικά τεμάχια, δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

Μετά τις 22 Απριλίου 2018 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης, που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο προτρέπονται οι ιδιοκτήτες
τεμαχίων γης των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει, να ενημερώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρείται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο ή να ενημερώνουν γραπτώς τον δήμο ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία στη νέα τους διεύθυνση.

Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ο δήμος έχει αποστείλει τελευταίως επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που δεν έχουν εξοφλήσει τα έξοδα καθαρισμού των οικοπέδων τους προηγούμενων ετών και αρκετοί έχουν ανταποκριθεί. Επαναλαμβάνεται ότι εναντίον όσων δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους, θα ληφθούν δικαστικά μέτρα όταν παρέλθει η προθεσμία που τους έχει δοθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ανακοίνωση για παράνομη Στάθμευση στο Δήμο

Ο Δήμος Λατσιών γίνεται καθημερινά δέκτης πολλών παραπόνων από δημότες και επιχειρηματίες, αναφορικά με επαναλαμβανόμενα αδικήματα τα οποία απαγορεύονται ρητά βάσει του περί Εξώδικού Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)/97, του περί Δήμων Νόμου 111/85 και των συναφών Δημοτικών Κανονισμών (όπως έχουν τροποποιηθεί).

Προς αυτό τον σκοπό, ο Δήμος καλεί τους χρήστες του οδικού δικτύου όπως συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα, απευθύνουμε έκκληση όπως αποφεύγεται η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, σε στροφές και επί των κίτρινων γραμμών, η στάθμευση που παρακωλύει την οδική κυκλοφορία και οπωσδήποτε, η παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Δεδομένων των κινδύνων που αναφύονται για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ΑμεΑ, καθώς και των εξόδων παλινόρθωσης εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης (τα οποία ο Δήμος μετακυλεί στους δημότες), οι παραβάτες θα διώκονται εξώδικα, ως το έσχατο αλλά αναγκαίο μέτρο εξάλειψης της συνεχιζόμενης κακής πρακτικής.

Προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης του οδικού δικτύου, της εξυπηρέτησης του κοινού και των καταστηματαρχών. Προτεραιότητα, που θα καταστεί πραγματικότητα, μόνον μέσα από την επίδειξη της δικής σας κατανόησης και της δικής σας συνεργασίας.

                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
19/12/2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2017