ΔΛΠ 35/2017 Αναθεωρημένο/Τελικό Μητρώο Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτές Ανοικτού Σχολείου Λατσιών.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 35/2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων βάσει των προνοιών του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, σήμερα Τρίτη 24/10/2017, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), στη τελική του κατάσταση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 13 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:

«13.1 Μετά τη γνωστοποίηση των αναθεωρημένων μητρώων, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους θεωρεί ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τον αδικεί, έχει το δικαίωμα:

(α) Να ασκήσει προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το άρθρο 21 του Νόμου 104(Ι)/2010 προθεσμίας, δηλαδή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης.

(β) Να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης.

13.2 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 104(Ι)/2010, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθορίζεται στο άρθρο 21(1) του Νόμου 104(Ι)/2010 και η προθεσμία των δύο εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 24(1) του ιδίου Νόμου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.»

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010 (104(I)/2010).

 

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΛΠ 35/2017 Μητρώο Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτές Ανοικτού Σχολείου Λατσιών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού και δεδομένης της ολοκλήρωσης της εξέτασης των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της σχετικής απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου κατά τη συνεδρίαση του ημερ. 17/10/2017, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), σήμερα Τετάρτη 18/10/2017.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή/και λήψης διευκρινήσεων όπως καθορίζεται στον υπό αναφορά Όρο 12, εκπνέει την Παρασκευή 20/10/2017, ενώ οι υπόλοιποι όροι του Διαγωνισμού όπως και η διαδικασία ανάθεσης (Όρος 5, ΜΕΡΟΣ Γ) η οποία έπεται της οριστικοποίησης του Μητρώου, παραμένουν σε ισχύ.

Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

«Διορθωτικό Έγγραφο 1», όσον αφορά τον διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών

Για να κατεβάσετε το «Διορθωτικό Έγγραφο 1», πατήστε εδώ.

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Ανοικτό Σχολείο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το «Διορθωτικό Έγγραφο 1», όσον αφορά τον διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών πατήστε εδώ.

Εκδρομή Συνταξιούχων Δημοτών Λατσιών (5 Οκτωβρίου 2017)

Ο Δήμος Λατσιών διοργανώνει την καθιερωμένη εκδρομή για τους συνταξιούχους δημότες Λατσιών.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και θα περιλαμβάνει:

  • Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Σαλαμιώτισσας, στην Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου – Μεσημεριανό φαγητό σε εστιατόριο της περιοχής, συνοδεία καλλιτεχνικού προγράμματος.

Για σκοπούς αρτιότερης διεξαγωγής της εκδρομής, σημειώνεται ότι:
α. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στην Εκδρομή με δική τους ευθύνη. Παρακαλούνται συνεπώς τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, ή άτομα τα οποία δεν θα αισθάνονται απολύτως καλά πριν την εκδρομή, όπως ΜΗ συμμετάσχουν για δική τους ασφάλεια.
β. Δεν θα γίνουν αποδεκτοί στην εκδρομή μη συνταξιούχοι (ιδιαίτερα παιδιά) και άτομα τα οποία δεν είναι δημότες Λατσιών.

Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται προσωπικά ή τηλεφωνικά στα εξής σημεία:

  • Δήμος Λατσιών , τηλ. 22878688
  • Και στα τηλέφωνα 22697000 και 22413003

Σημεία αναχώρησης λεωφορείων

  • Χώρος στάθμευσης καταστήματος Λατσιών Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (πρώην Κεντρικό
  • Κατάστημα ΣΠΕ Λατσιών) οδός Γιάννου Κρανιδιώτη,
  • Κατάστημα Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (πρώην Κατάστημα ΣΠΕ Λατσιών) στον Συνοικισμό
  • Αγίου Ελευθερίου, οδός Ηρώων,
  • Πλατεία Ειρήνης, παρά τα Εξωτερικά Ιατρεία στον Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου, οδός Αντιστάσεως,
  • Εμπορικά Κέντρα Οικισμών Απ. Ανδρέας, Απ. Λουκάς και Αυτοστέγασης ενορίας Αρχ. Μιχαήλ.

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής μέχρι τις 30/09/2017  – Ώρα αναχώρησης: 8:30 π.μ. (ακριβώς)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΚΥΛΩΝ

«Ανακοινώνεται ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες αποστολής ποινικών υποθέσεων σε δικηγόρους για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον ιδιοκτητών σκύλων που δεν εξασφάλισαν άδεια κατοχής του σκύλου τους, τόσον για αυτούς  που δεν τους έχουν δηλώσει στον δήμο, αλλά και γι’ αυτούς που τους δήλωσαν αλλά δεν εξασφάλισαν άδεια.

 

Επίσης ποινικές υποθέσεις θα εγερθούν και εναντίον των ιδιοκτητών σκύλων που δήλωσαν στον δήμο σκύλο και  σταμάτησαν στη συνέχεια να τον κατέχουν, αλλά δεν δήλωσαν την αλλαγή αυτή στον δήμο ή την δήλωσαν αλλά παρέλειψαν να πληρώσουν τα δικαιώματα της άδεια κατοχής του σκύλου τους για τα προηγούμενα χρόνια.»

 

Εκ του Δήμου Λατσιών
8 Σεπτεμβρίου 2017