Πράσινο σημείο για εξυπηρέτηση δημοτών Λατσιών

Ανακοινώνεται ότι το πράσινο σημείο για εξυπηρέτηση των δημοτών Λατσιών έχει αρχίσει τη λειτουργία του στις 2 Απριλίου 2019. Αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στον δήμο Λατσιών βόρεια του Κολιόκρεμμου, στην οδό Χαλκιδικής βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Σχετικό σχεδιάγραμμα φαίνεται στην πίσω σελίδα. Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μεταφέρουν τα απόβλητα τους στο πράσινο σημείο και να μην τα απορρίπτουν σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους.

Στο πράσινο σημείο μπορούν να μεταφέρονται σε χωριστά ρεύματα, οικιακής προέλευσης ογκώδη απόβλητα και κλαδέματα και θα απορρίπτονται δωρεάν, αλλά ξεχωριστά στους αντίστοιχους κάδους ή κιβώτια αποβλήτων, σύμφωνα με τη σήμανση που φέρει ο κάθε κάδος ή κιβώτιο. Τα κλαδέματα θα απορρίπτονται στον ειδικά περιτοιχισμένο τόπο εντός του πράσινου σημείου.

Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται και να απορρίπτονται στο πράσινο σημείο απόβλητα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες ή από επαγγελματικούς φορείς. Δεν επιτρέπεται επίσης η μεταφορά και απόρριψη ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) από εργολήπτες. Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν μικρές ποσότητες τέτοιων αποβλήτων, αλλά όχι πέραν των 50Kg ανά επίσκεψη, με μέγιστη ποσότητα ένα τόνο σε περίοδο έξι μηνών.

Τα επιτρεπόμενα οικιακής προέλευσης ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά κλπ.)
 2. Κλαδέματα, φύλλα, γρασίδι, χόρτα, λουλούδια, φλοιοί δέντρων.
 3. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικά αντικείμενα
 6. Χαρτί/χαρτόνια (εφημερίδες, περιοδικά, διαφημ. έντυπα, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα
 10. Ξύλα
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές, μελάνια, κόλλες, ρητίνες)
 19. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια
 20. Μηχανέλαια
 21. Μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου οικιακής χρήσης
 22. Ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και συσσωρευτές οικιακής χρήσης
 23. ΑΕΚΚ οικιακής προέλευσης μέχρι 50Kg ανά επίσκεψη

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 9.00πμ. – 6.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ
ΘΕΡΙΝΟ 9.00πμ – 8.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ

Χειμερινό ωράριο: Οκτώβριος – Μάρτιος
Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Τηλέφωνα πράσινου σημείου:
Σταθερό: 22 000206
Κινητό: 99 950161

Άλλα πράσινα σημεία επαρχίας Λευκωσίας.

1. Αλάμπρας -ανατολικά της αυτοστέγασης Πέρα Χωρίου Νήσου.
2. Κοκκινοτριμιθιάς -στο δρόμο προς Δένια, στα δεξιά πριν τη Δένια.
3. Περιστερώνα -στο δρόμο προς Ορούντα, αριστερά του δρόμου.
4. Αστρομερίτη -δίπλα από το σταθμό λυμάτων Αστρομερίτη.
5. Ληνού -πριν τη Ληνού, στα δεξιά.
6. Μαλούντα -στο στρίψιμο προς Αγροκηπιά, δεξιά του δρόμου.
7. Εργάτες -δίπλα από βιομηχανική περιοχή.

Με τη λειτουργία των πράσινων σημείων δόθηκε λύση στους πολίτες που απέρριπταν παράνομα τα διάφορα απόβλητα τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς τόπους στην ύπαιθρο, σε χειμάρρους, ποταμούς και αλλού. Η συνήθης αιτιολογία που επικαλούνταν πολλοί ήταν «μα πού να τα πάρω». Τώρα υπάρχει οργανωμένος τόπος για να τα παίρνετε. Ο δήμος πλέον θα προχωρεί σε καταγγελίες εναντίον αυτών που θα συνεχίζουν να απορρίπτουν οποιαδήποτε απόβλητα σε άλλους τόπους και δεν θα τα παίρνουν στο πράσινο σημείο.

Μέτρα Ασφαλείας για την εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης ποιότητας του αέρα στους πασσάλους οδικού φωτισμού

Έξυπνοι αισθητήρες για την μέτρηση της ποιότητας του αέρα στη Λευκωσία

Στην εγκατάσταση φορητών αισθητήρων μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε 5 σημεία στη Λευκωσία, προχώρησε ο ερευνητικός οργανισμός CARDET στο πλαίσιο του έργου AIRTHINGS. Οι εν λόγω αισθητήρες θα μετρούν τα επίπεδα σωματιδίων (PM2.5, PM10), CO, NO2, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την περιβαλλοντική πίεση συμβάλλοντας στην πιο αξιόπιστη καταγραφή της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα. Το κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις μέσα από εφαρμογή που θα αναπτυχθεί τους αμέσως επόμενους μήνες.

Η τοποθέτηση των αισθητήρων έγινε σε συνεργασία με τους Δήμους Λακατάμειας, Έγκωμης, Λατσιών, Στροβόλου και τη Βουλή κατά τρόπο που επιτρέπει την κάλυψη των βασικών αστικών περιοχών της επαρχίας Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, τα σημεία, στα οποία εγκαταστάθηκαν τα συστήματα μέτρησης, επιλέχθηκαν με κριτήριο την έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, η οποία  αποτελεί την κύρια πηγή ρύπανσης στο νησί μας. Οι νέοι αυτοί αισθητήρες έρχονται να προστεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο των μόνιμα εγκατεστημένων σταθμών μετρήσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, εκ των οποίων δύο βρίσκονται στη Λευκωσία.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πλέον κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η καλή ποιότητα αέρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία και αποτελεί απαραβίαστο δικαίωμα και πρωταρχική ανάγκη για τον άνθρωπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται καθημερινά από τους υφιστάμενους σταθμούς μετρήσεως της ποιότητας του αέρα στη Λευκωσία, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια, παρά μόνο κατά τις μέρες με αυξημένα επεισόδια σκόνης. Παρ’ όλα αυτά, η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτου στις μεταφορές δημιουργούν συνεχές πρόβλημα λόγω της αυξημένης εκπομπής ρύπων.

Το Έργο AIRTHINGS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V-B Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020” και αποτελεί σύμπραξη Εταίρων πέντε ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, το Έργο στοχεύει να προτείνει στους φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καινοτόμα και οικονομικά αποδοτικά μέτρα που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα αέρα στις αστικές περιοχές ευαισθητοποιώντας παράλληλα το κοινό στην υιοθέτηση και έμπρακτη εφαρμογή τους.

 

 

Μυϊκός Τύφος

Πρόγραμμα Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών 2019-2020

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.