Ανακοίνωση για την λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών με την ευκαιρία της Εορτής του Πάσχα.

Ανακοίνωση για συλλογή απορριμμάτων κατά τις αργίες της Εορτής του Πάσχα.

Αλλαγές στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατά την περίοδο του Πάσχα 2018