Θεατρική παράσταση ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΠΟΣΠΑΣΤΟΣ  από την Θεατρική Ομάδα Αμαρτωλοί.  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική παράσταση Εν πκιερώνουμε…. Εν πκιερώνουμε από το θέατρο Σκάλα. Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική παράσταση Ο Γιάννης τζιαί ο Δεσπότης από το Σατιρικό θέατρο – 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρουσίαση με θέμα «Ενημερώνομαι για την υποβολή της Φορολογικής μου Δήλωσης», 19/06/2018 18:30

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων από τις Τοπικές Αρχές – Ιούνιος 2018

Γιορτή παιδιού – Δημοτικό στάδιο Λατσιών – Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018