Υπηρεσία Ενέργειας

PAEK

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Iδρύμα Ενέργειας Κύπρου

Επίτροπος Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αειφόρο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης Δήμου Λατσιών

Σύμφωνο των Δημάρχων

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος 1.5 kW, με συμψηφισμό (net metering), σε νοικοκυριό χαμηλού ετήσιου εισοδήματος στο Δήμο μας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Οδηγίες Εξοικονόμησης ενέργειας από την ΑΗΚ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Κατανάλωση και κόστος χρήσης οικιακών συσκευών - Νοέμβριος 2012

Χρησιμοποιείτε πιο αποδοτικά και οικονομικά τους θερμοσυσσωρευτές - Νοέμβριος 2012

Τρόποι εξοικονόμησης νερού Τ.Α.Υ.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φυλλάδιο Κομποστοποίησης του Επίτρόπου Περιβάλλοντος

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πληρότητα Φραγμάτων Τ.Α.Υ.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Αστικών Δρομολογίων ΟΣΕΛ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.