Τεχνική Υπηρεσία

Πολιτικοί Γάμοι

Αποκοπή κυκλοφορίας

Αίτηση για πρόσβαση στο e latsia για φυσικά προσωπα

Αίτηση για πρόσβαση στο e Λατσιά για Νομικά Πρόσωπα