Έχω ένα οικόπεδο στα Λατσιά και θέλω να κτίσω το σπίτι μου. Τι άδειες χρειάζομαι;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι τετρακατοικία σε οικόπεδο με τίτλο ιδιοκτισίας μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο Δήμος στη συνέχεια θα αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στην αρμόδια πολεοδομική αρχή για να εκδοθεί η σχετική πολεοδομική έγκριση. Μόλις εκδοθεί η σχετική πολεοδομική έγκριση ο Δήμος στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις πρόνοιες που προβλέπονται από τον Περί Οδών & Οικοδομών Νόμο, κεφ. 96.

Τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να κτίσει σε μη κανονικό οικόπεδο ή άλλου είδους οικοδομή π.χ. βιομηχανικό υποστατικό; 
Θα πρέπει από την αρχή να αποταθεί στο Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως για να εξασφαλίσει την σχετική πολεοδομική άδεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλει την πολεοδομική άδεια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να εκδοθεί η κατάλληλη οικοδομική άδεια.

Έχω εξασφαλίσει την σχετική πολεοδομική άδεια για την ανέγερση του υποστατικού μου στα Λατσιά, μπορώ να αρχίσω την ανέγερση του; 
Όχι δεν μπορείτε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλίσετε και την σχετική οικοδομική άδεια.

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την οικοδομή που κατασκευαστικά έχει ολοκληρωθεί; 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου καμιά οικοδομή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Έγκρισης από τον Δήμο.

Πως μπορώ να εξασφαλίσω Πιστοποιητικό Έγκρισης για την οικοδομή μου; 
Για την εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης θα πρέπει η οικοδομή να έχει κτιστεί σύμφωνα με τα εγκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας.

Μπορώ να ανεγείρω κατάστημα ή βιομηχανική οικοδομή οπουδήποτε; 
Όχι δεν μπορείτε. Στην περιοχή του Δήμου έχουν καθοριστεί με το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας πολεοδομικές ζώνες. Υπάρχουν περιοχές όπου επιτρέπεται η εμπορική ανάπτυξη και περιοχές όπου επιτρέπεται η ανέγερση βιομηχανικών οικοδομών και αποθηκών περιορισμένου βαθμού οχληρίας και περιοχή για ανέγερση βιοτεχνικών οικοδομών περιορισμένου βαθμού οχληρίας.

Χρειάζεται άδεια για αλλαγή της χρήσης ενός καταστήματος σε άλλη χρήση π.χ. σε ψησταριά; 
Ναι. Για την αλλαγή στη χρήση μιας οικοδομής από κατάστημα σε ψησταριά χρειάζεται πολεοδομική άδεια και αντίστοιχη άδεια από τον Δήμο.
Γενικά για την αλλαγή στη χρήση μιας οικοδομής υπάρχουν πρόνοιες στη σχετική νομοθεσία.

Υπάρχουν έντυπα του Δήμου για την υποβολή διαφόρων αιτήσεων (αδειών κλπ.); 
Μάλιστα υπάρχουν και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Πως θα μάθω την ονομασία της οδού και τον αριθμό του σπιτιού μου; 
Θα πρέπει να αποταθείτε στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η πλήρης διεύθυνση της οικοδομής δίδεται γραπτώς κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου; 
Υπεύθυνη για την συντήρηση του οδικού δικτύου του δήμου είναι η Τεχνική Υπηρεσία (το οδικό δίκτυο συμπεριλαμβάνει και τα πεζοδρόμια). Κάποιοι δρόμοι αν και βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου δεν είναι δικής του δικαιοδοσίας.
Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε ζημιάς παρακαλώ τηλεφωνείστε στο τηλ. 22698000.

Είμαι ιδιοκτήτης χωραφιού και θέλω να διαχωρίσω οικόπεδα. Τι άδειες θα χρειαστώ; 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να αποταθείτε πρώτα για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας θα πρέπει να αποταθείτε στο Δήμο για εξασφάλιση της άδειας διαχωρισμού.
Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών όρων διαμόρφωσης των δρόμων και την υλοποίηση όλων των όρων της άδειας ο Δήμος θα εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης για εγγραφή των οικοπέδων από το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας.

Τα Λατσιά διαθέτουν περισσότερα από 30 πάρκα, και περισσότερα από 6000 δέντρα έχουν φυτευτεί. Μέρος των Λατσιών περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Η πολιτική του Δήμου είναι τα Λατσιά να καταστούν “πράσινος” Δήμος, ενθαρρύνοντας τους πολίτες του να φυτεύουν όσο περισσότερα δέντρα είναι δυνατό, πέραν από τα πολλά πάρκα που έχει δημιουργήσει ο Δήμος και θα δημιουργήσει στο προσεχές μέλλον, αφιερωμένα σε εθνικούς ήρωες και άλλες σημαντικές φυσιογνωμίες.

3.1 Πάρκα. 
Ο Δήμος Λατσιών έχει πολλά πάρκα – παιδότοπους. Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την συντήρηση τους;
Υπεύθυνη για την συντήρηση του Πάρκου είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά παρακαλώ τηλεφωνείστε στο τηλ. 22481401.

3.2 Δένδρα σε πεζοδρόμια. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για λόγους ασφαλούς και άνετης διακίνησης έχει απαγορευτεί η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια πλάτους μέχρι και 2,00 μ. (4 πλάκες).
Για πεζοδρόμια μεγαλύτερου πλάτους απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση – συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.(για τη θέση,ειδος δέντρου κλπ.)

Χρειάζεται οποιαδήποτε άδεια για εγκατάσταση διαφημιστικής πινακίδας σε χώρο εργασίας ή οπουδήποτε αλλού;
Ναι. Πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε πινακίδας, διαφημιστικής, κατευθυντήριας κλπ. χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας από τον Δήμο. Σε περίπτωση τοποθέτησης πινακίδας χωρίς άδεια αυτή θα αφαιρείται αμέσως απο την Υπηρεσία του Δήμου.

Πότε η Τεχνική Υπηρεσία δέχεται το κοινό για σχετικές υποθέσεις του; (π.χ. κατάθεση σχεδίων κλπ.) 

Ώρες κοινού:
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επιδιώκει την συνεργασία με τους δημότες με σκοπό τόσο την αναφορά τυχόν προβλημάτων για θέματα που αφορούν την Υπηρεσία όσο και για απόψεις ή εισηγήσεις, που θα βελτιώνουν το περιβάλλον και τις υφιστάμενες διαδικασίες.
Σε περίπτωση που θέλατε να αναφέρετε ή να εισηγηθείτε κάτι, θα μπορούσε να γίνει προφορικά, γραπτά ή διά μέσου του διαδικτύου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου.

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την υδατοπρομήθεια στα δημοτικά όρια του Δήμου Λατσιών.
  Μέχρι τις 30/9/2001 υπεύθυνος για την υδροδότηση ήταν ο Δήμος Λατσιών. Μετά από σχετική συμφωνία από 1/10/2001 υπεύθυνο για την υδροδότηση του Δήμου είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 2. Έχω αντιληφθεί διαρροή στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου. Ποιον πρέπει να ειδοποιήσω;
  Για βλάβες στο δίκτυο υδατοπρομήθειας τηλεφωνείστε στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, τηλ. 22698000.
 3. Έχω λάβει το λογαριασμό του νερού και το ποσό είναι υπερβολικό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τι πρέπει να κάνω;
  Να γίνει έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης της οικοδομής σας εάν είναι δυνατό από υδραυλικό για να διαπιστωθούν τυχόν διαρροές. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαρροή στην υδραυλική εγκατάσταση σας να αποταθείτε στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για να γίνει έλεγχος του Υδρομετρητή.
 4. Πόσο συχνά γίνεται η καταγραφή και χρέωση της κατανάλωσης νερού;
  Η καταγραφή της κατανάλωσης και η αποστολή τιμολογίων γίνεται κάθε δύο μήνες.
 5. Πως μπορώ να πληρώσω το τιμολόγιο της κατανάλωσης νερού της οικίας μου;
  Η πληρωμή του τιμολογίου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή στο Σ.Υ.Λ.. Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου αναγράφεται επί του τιμολογίου.
 6. Σε περίπτωση που δεν εξοφλήσω το τιμολόγιο της κατανάλωσης του νερού πριν την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης τι πρέπει να κάνω;
  Μετά την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης των λογαριασμών, πληρωμή του τιμολογίου γίνεται μόνο στο Σ.Υ.Λ.. Σε κάθε καθυστερημένο λογαριασμό επιβάλλεται 10% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΟΧΙ ΤΟΚΟΣ) σύμφωνα με τους Περί Υδατοπρομήθειας Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 7. Έχω οικόπεδο στα Λατσιά και θέλω να υδροδοτηθεί. Που θα πρέπει να υποβάλω αίτηση;
  Η υδροδότηση γίνεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας μόνο μετά την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομής από το Δήμο Λατσιών.
 8. Ποιος έχει ευθύνη για τις ζημιές στο δίκτυο υδατοπρομήθειας;
  Οποιαδήποτε ζημιά μετά τον υδρομετρητή είναι της ευθύνης του καταναλωτή. Όλες οι άλλες ζημιές είναι της ευθύνης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 9. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας;
  Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου και του Ταμείου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας από 1.1.2013 διαφοροποιείται ως ακολούθως:
Ωράριο Σ.Υ.Λ.
Από 1 Iανουαρίου 2013 μέχρι 31 Αυγoύστoυ 2013:
Δευτέρα – Παρασκευή 7.30 πμ – 3.00 μμ
Ταμείo 7.30 πμ – 2.15 μμ
Από 1 Σεπτεβρίου 2013 και εντεύθεν:
Πρωιvή Εργασία
Δευτέρα – Παρασκευή 8.00 πμ – 3.30 μμ
Ταμείo 8.00 πμ – 2.45. μμ

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 84
ΤΘ 21943, 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22698000,
Φαξ: 22698200,
email: [email protected] Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.wbn.org.cy/

 1. Ο δήμος Λατσιών διατηρεί Δημοτική Βιβλιοθήκη;
  Ο δήμος διατηρεί Δημοτική Βιβλιοθήκη εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα γραφεία του Δήμου, στην Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, Λατσιά, τηλ. 22480440, 22878602.
 2. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης;
  Οι ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι οι εξής:
  ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 10:30 – 05:45 μ.μ.
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30 – 01:45 μ.μ.
  Κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο οι ώρες λειτουργίας κάθε Τρίτη είναι 10:30 π.μ. – 02:45μ.μ.
 3. Πόσα βιβλία έχει η Δημοτική Βιβλιοθήκη;
  Η Βιβλιοθήκη έχει μέχρι σήμερα περίπου 14000 βιβλία που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα των δημοτών. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης εκπαιδευτικά video και C. D.
 4. Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης;
  Για να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο το οποίο μπορεί να το βρει στη Βιβλιοθήκη και να πληρώσει χρονιαία συνδρομή μέλους €5. Για αιτητές κάτω των 18 ετών θα πρέπει να προσυπογράψει την αίτηση και ένας από τους γονείς του.
 5. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και σαν δανειστική;
  Βέβαια, κάθε μέλος μπορεί να δανείζεται μέχρι τρία βιβλία, για 15 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 15 μέρες. Τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες δεν δανείζονται.
 6. Παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες;
  Ναι, παρέχονται δωρεάν φωτοτυπίες και υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εκτυπωτής για χρήση από τα μέλη της Βιβλιοθήκης για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο.
 7. Έχω βιβλία στο σπίτι μου τα οποία δεν χρειάζομαι. Θα μπορούσα να τα δωρίσω στην βιβλιοθήκη του Δήμου Λατσιών;
  Βέβαια, η αρχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι ότι όλα τα βιβλία είναι χρήσιμα.
 1. Για ποιες «φορολογίες» είναι υπεύθυνο το Τμήμα Φορολογιών;
  Οι Δήμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου 111/85 όπως έχει σήμερα, δεν επιβάλλουν φορολογίες. Οι Δήμοι επιβάλλουν κάθε έτος τέλη, δικαιώματα και άδειες. Το υπό αναφορά Τμήμα είναι υπεύθυνο για τα πιο κάτω:
  Τέλη καθαριότητας
  • Άδειες Επαγγέλματος (γνωστές σαν φόρος επαγγέλματος)
  • Άδεια Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού (γνωστές σαν άδειες λειτουργίας)
  • Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας (γνωστά ως κτηματικός φόρος)
 2. Μου έχει αποσταλεί η «φορολογία» και κατά την άποψη μου είναι υπερβολική κτλ, τι μπορώ να κάνω;
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε γραπτή ένσταση. Η γραπτή σας ένσταση θα πρέπει να συνοδεύτεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία να υποστηρίζουν τη θέση σας. Στην ένσταση να αναγράφεται το τηλέφωνο σας καθώς και τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.) για να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία.
 3. Σε περίπτωση που δεν πληρώσω έγκαιρα τους φόρους μου τι γίνεται;
  Ο Δήμος επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση 10% στα τέλη / δικαιώματα / άδειες που δεν πληρώνονται έγκαιρα. Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής αναγράφεται στο τιμολόγιο χρέωσης που αποστέλλεται ετησίως, εξαιρουμένου δε του Κτηματικού Φόρου του οποίου η τελευταία ημερομηνία πληρωμής είναι η 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Σημείωση: Μη έγκαιρη εξόφληση της οφειλής σας συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρία μη εξαιρουμένης και της λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον σας.

Πόσες φορές την εβδομάδα συλλέγονται τα απορρίμματα από τα υποστατικά του δήμου; 
Ο δήμος Λατσιών διαθέτει στο παρόν στάδιο τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα με σκυβαλομηχανισμό τύπου αρθρωτής πλάκας και συλλέγει τα απορρίμματα από τα υποστατικά του δήμου δύο φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος είναι χωρισμένος σε εννέα υπό- περιοχές και κάθε συνεργείο είναι υπεύθυνο για τρεις περιοχές. Η συλλογή των σκυβάλων από τα τρία συνεργεία διενεργείται τις ακόλουθες μέρες Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο.

 1. Τι χρειάζεται να κάνω για να αρχίσει να γίνεται η συλλογή απορριμμάτων από την οικία ή το υποστατικό μου;
  Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για συλλογή απορριμμάτων. Έντυπο αίτησης για συλλογή απορριμμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα Έντυπα».
 2. Τι γίνεται σε περίπτωση αργίας;
  Σε περίπτωση κατά την οποία η μέρα συλλογής των απορριμμάτων είναι αργία τότε η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται κανονικά την επόμενη καθορισμένη μέρα με βάση το πρόγραμμα των συνεργείων.
 3. Πού πρέπει να τοποθετούνται τα οικιακά απορρίμματα και με ποιον τρόπο;
  Τα οικιακά απορρίμματα τα τοποθετούμε πρώτα σε καλά δεμένες πλαστικές σακούλες και ακολούθως τα τοποθετούμε σε εγκριμένη σκυβαλαποθήκη ή σε κατάλληλα, κλειστά και καθαρά σκυβαλοδοχεία ή κάδους απορριμμάτων των 1100 λίτρων. Όλα τα σκυβαλοδοχεία και οι κάδοι πρέπει να διατηρούνται σε άρτια λειτουργική κατάσταση (τροχοί, λαβές, κάλυμμα) και να πλένονται και να απολυμένονται μια φορά τη βδομάδα. Τα απορρίματα τα βγάζουμε έξω από το υποστατικό μας, μόνο το προηγούμενο βράδυ από τη μέρα συλλογής, και μετά το άδειασμά τους τα επαναφέρουμε στο δικό μας χώρο. Στις πολυκατοικίες ή όπου αλλού χρειάζεται και το επιτρέπει ο χώρος, πρέπει να τοποθετούνται κάδοι των 1100 λίτρων. Τέλος, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης, αλλά μόνο τα προβλεπόμενα ανακυκλώσιμα υλικά.
 1. Τι γίνεται με τα κλαδέματα και γενικά με τα ογκώδη αντικείμενα που δεν συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα του δήμου;

Ο δήμος Λατσιών έχει προγραμματισμένες έξι περιόδους συλλογής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων κάθε χρόνο. Όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης αυτές έχουν μειωθεί στις τρεις, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω :

 • ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Πριν το Πάσχα της Αναστάσεως
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Καλοκαίρι συνήθως Ιούλιος
 • ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Πριν τα Χριστούγεννα
 1. Πώς θα ξέρω ποια μέρα θα περάσει το συνεργείο του δήμου από την περιοχή που βρίσκεται η οικία μου για να συλλέξει τα ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα;
  Πριν από κάθε περίοδο ο δήμος διανέμει σε κάθε υποστατικό του δήμου φυλλάδιο με το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο φαίνεται πότε το συνεργείο θα περάσει έξω από κάθε κατοικία. Για να δείτε το πρόγραμμα με τις μέρες που θα περάσει το συνεργείο από την περιοχή σας και τον σχετικό χάρτη πατήστε εδώ «Πρόγραμμα».
 2. Κατά τις περιόδους καθαριότητας τι συλλέγεται;
  Το υπουργείο εσωτερικών ενημέρωσε τους δήμους ότι δεν θα γίνεται παραλαβή των πιο κάτω κατηγοριών αποβλήτων στο χώρο απόρριψης στον Κοτσιάτη. Αυτά θα πρέπει να δίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες συλλογής και ανακύκλωσης τους. Γι’ αυτό καλείστε να φροντίζετε ώστε να μπορεί να γίνεται ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων.
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Απόβλητα κήπων και πάρκων.

Δηλαδή κλαδέματα/φύλλα δέντρων και θάμνων, χόρτα, γρασίδι, ριζώματα δέντρων, απόβλητα φλοιών και φελλών, κατάλοιπα ξυλείας και πριονίδι, τσίπουρα κουκούτσια ελιών και ξεφλουδίσματα αμυγδάλων.

Αδειοδοτημένοι φορείς κομποστοποίη-σηςστην επαρχία Λευκωσίας είναι:

1. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd. Tηλ. 22815353 στη Βιομηχανική περιοχή Γερίου.

2. Animalia Genetics Ltd τηλ. 99618356 στο χωριό Μαρκί.

Αυτά θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης, μέχρι τη λειτουργία πράσινων σημείων. Γι’ αυτό καλείστε όπως τα τοποθετείτε χωριστά από άλλα απόβλητα για να γίνεται ξεχωριστά η συλλογή τους. Καλείστε όπως κόβετε σε μικρά τεμάχια τα κλαδιά, να τα δένετε σε δεμάτια και να τα τοποθετείτε προς συλλογή στο πεζοδρόμιο μπροστά από την κατοικία σας το απόγευμα της ημέρας που προηγείται των πιο πάνω ημερομηνιών. Τα φύλλα, χόρτα, λουλούδια να τοποθετούνται μέσα σε βιοδιασπώμενες σακούλες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙνα τα τοποθετείτε σε άλλους ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. Μην τοποθετείτε προς συλλογή οικιακά απορρίμματα, άχρηστα οικοδομικά υλικά, οποιαδήποτε είδη μετάλλων και ανακυκλώσιμα υλικά. Περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων θα χρεώνονται.
Ελαστικά οχημάτων, μηχανημάτων μοτοσικλετών, ποδηλάτων και αμαξιδίων. Αυτά συλλέγονται στα συνεργεία αντικατάστασης των ελαστικών και στη συνέχεια από τον αδειοδοτημένο φορέα. Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης: R.T.M. Tyres Recycling co. Ltd, τηλ.70003545.
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, εστίες ψησίματος τροφίμων, τηλεοράσεις, θερμάστρες, και οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες συσκευές.

Αυτές συλλέγονται από τους ίδιους τους πωλητές/προμηθευτές τέτοιων συσκευών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν επιπρόσθετα και τις συσκευασίες τους. Έτσι θα πρέπει να ζητάτε από τον πωλητή/προμηθευτή να πάρει πίσω την παλιά ηλεκτρική συσκευή και τη συσκευασία της. Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης:

WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd Τηλ. 70009333.

Πλαστικά δοχεία/φιάλες, γάλακτος ή χυμών, μεταλλικά δοχεία, χαρτί και γυαλί. Στο δήμο Λατσιών γίνεται συλλογή κάθε Κυριακή βράδυ από κάθε υποστατικό. Υπάρχουν επίσης ειδικοί κάδοι για απόρριψη του γυαλιού σε διάφορα σημεία του δήμου. Αδειοδοτημένος φορέας: Green Dot Cyprus Ltd Τηλ. 70000090.
Ηλεκτρικές στήλες/ μπαταρίες

Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης: A.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ. Τηλ 70002347

Οι ηλεκτρικές στήλες οχημάτων συλλέγονται από τους ιδιοκτήτες των συνεργείων αντικατάστασης τους. Για τις μικρές μπαταρίες υπάρχουν ειδικοί κάδοι για απόρριψη τους σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
Παπούτσια, τσάντες, ζώνες, ενδύματα και άλλος ρουχισμός Υπάρχουν ειδικοί κάδοι σε διάφορα σημεία του δήμου για απόρριψη τους. Αδειοδοτημένος φορέας συλλογής:

Ανάκυκλος Περιβαλλοντική. Τηλ. 99722121

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ.Περιλαμβάνει άχρηστα οικοδομικά υλικά, χώματα, πέτρες, τεμάχια ασφάλτου/ μπετόν και άλλα παρόμοια. Τα άχρηστα θα πρέπει να μεταφέρονται στο χώρο της πιο κάτω

εταιρείας στο Σταυροβούνι. Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης:

Σκύρα Λίμα Δημόσια Λτδ Πυργά. Δρόμος προς Σταυροβούνι τηλ. 22533637.

Παλιά οχήματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα.

Αυτά παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους φορείς έναντι καταβολής κάποιου τιμήματος.

Αδειοδοτημένοι φορείς είναι: 1. Epiphaniou Scrap Metals Ltd.

τηλ. 22793333, 2. Economides Metal Recycling Ltd, τηλ. 224661803.

3. Ν&Γ Κολοκοτρώνη Εξαρτήματα & Ανακύκλωση Αυτ.Λτδ. τηλ.2251121, 4. Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ, τηλ.: 22438152

Διάβασε όμως και τα πιο κάτω μηνύματα και εφάρμοσε τα:

 • Σταμάτησε να ρυπαίνεις τους ανοικτούς δημόσιους και ιδιωτικούς τόπους της γειτονιάς σου και γενικότερα του δήμου σου, επειδή «έβαλαν και άλλοι» άχρηστα σε έναν τόπο.
 • Απόφυγε τη δημιουργία σωρών αχρήστων σε ανοικτούς τόπους. Τα άχρηστα συλλέγονται από τον δήμο για λόγους καθαριότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και όχι γιατί επιτρέπεται να ρίπτονται σε σωρούς σε ανοικτούς τόπους του δήμου.
 • Περιόρισε την απόρριψη αχρήστων. Κάθε πράγμα, αντικείμενο ή υλικό που σας είναι άχρηστο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, είτε ως έχει είτε με τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος.
 • Ανακύκλωσε τα παλιά ή άχρηστα για σένα αντικείμενα. Σήμερα υπάρχουν συστήματα και προγράμματα συλλογής για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τους.
 • Κάνε λίπασμα τα φύλλα, χόρτα, λουλούδια και κλαδιά που έχεις προς απόρριψη με την κατάλληλη διαδικασία σε κάποιο χώρο στον κήπο σου ή μετάφερε τα σε επιχειρήσεις που τα μετατρέπουν σε λίπασμα.
 • Ζήτησε από τον προμηθευτή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να παραλάβει πίσω τον παλιό,καθώς και τη συσκευασία του καινούργιου. Έχει υποχρέωση να τα πάρει.
 • Περιόρισε τη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος για να ζήσουν και οι επερχόμενες γενεές σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
 • Συμμετείχε ενεργά στην ανακύκλωση. Σκέψου ότι με ένα τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται σώζεται η ζωή 17 δέντρων. Η ανακύκλωση είναι ζωή.
 • Αν βαριέσαι να ανακυκλώνεις έχε υπόψη σου την αρχή ότι: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» με την ευρεία έννοια της αρχής.

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι)/2002, κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει από μόνος του να δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι κατέχει σκύλο και να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατοχής σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα«Χρήσιμα Έντυπα». 

Για να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου ένας ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό «microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα προσκομίσει στον δήμο και αφού συμπληρώσει την σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, ο δήμος θα του εκδώσει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Τα δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το νόμο που ισχύει σήμερα είναι €20.50.

Γενικές πληροφορίες – επεξηγήσεις:
Ιδιοκτήτης σκύλου
: Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του σκύλο, νοουμένου ότι είναι πάνω από 16 ετών και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμο Ν.46(Ι)/1994, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Σκύλος: Για τους σκοπούς του Περί Σκύλων Νόμου, σημαίνει κάθε σκύλο, κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των τριών μηνών.
Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει:
– να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, γένος και βάρος του σκύλου, να είναι επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου πρέπει να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμου. Το υποστατικό του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να δραπετεύσει ή να διαφύγει.
– να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί τον σκύλο του,
– να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από παράσιτα,
– να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη κλπ.),
– να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη διατήρηση του σκύλου του να μην προκαλείται ενόχληση ή οχληρία στους περιοίκους,
– να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του, πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος»
– να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. Κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας σκύλου όταν βγάζει σκύλο για περίπατο οφείλει να τον κρατά δεμένο με λουρί, εκτός κι’ αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους, εκτός των πιο πάνω χωρίς να τον κρατά δεμένο με λουρί ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του, συλλαμβάνεται και/ή διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος. Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις του νόμου που έγιναν.
– να δηλώνει έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε όσον αφορά την κατοχή του σκύλου του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Έντυπο δήλωσης αλλαγής στην κατοχή σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα έντυπα».

Άδεια κατοχής σκύλου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο ή είναι κάτω των 16 ετών.

Η άδεια κατοχής σκύλου λήγει ένα χρόνο μετά την έκδοση της και πρέπει να ανανεώνεται 15 μέρες πριν τη λήξη της. Για την ανανέωση της χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο και έχει πρόσφατη ημερομηνία. Η ημερομηνία θεωρείται πρόσφατη όταν δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της προηγούμενης πιστοποίησης του κτηνιάτρου.

Ο δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση ενός πλανώμενου σκύλου στην περίπτωση που γίνει κατορθωτή η σύλληψη του. Με τη χρήση ανιχνευτή θα διαβαστεί ο αριθμός του μικροπομπού και εφόσον ο σκύλος είναι δηλωμένος στο μητρώο σκύλων του δήμου, θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα σχετικά έξοδα του δήμου.

– Οδηγός διατήρησης και φροντίδας σκύλων
– Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ιδιοκτήτες – κατόχους σκύλων

Για καταπολέμηση της ποντίκας μπορείς να λάβεις τα πιο κάτω μέτρα.
(α) Γενική καθαριότητα παντού
– Περιόρισε τους χώρους απόκρυψης και αναπαραγωγής των ποντικών. Ο ποντικός δεν πάει να γεννήσει σε έναν καθαρό και ανοικτό χώρο, του αρέσει πάντα να κρύβεται και να κυκλοφορεί υπό κάλυψη.
– Μη συσσωρεύεις ή διατηρείς αντικείμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα στον περίβολο της φάρμας, του εργοστασίου, της αποθήκης, ή της κατοικίας σου, ή στο γειτονικό χωράφι ή οικόπεδο.
– Αν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσεις κάποια αντικείμενα στην αυλή σου μην τα τοποθετήσεις απευθείας στο έδαφος. Τοποθέτησε τα πάνω σε οριζόντιες δοκούς που θα στηρίξεις με πασσάλους στο έδαφος. Έτσι θα μπορείς να ελέγχεις και να τοποθετείς δολώματα εάν χρειάζεται.
– Μην εκτρέφεις ή διατηρείς ζώα ή πτηνά στην κατοικία σου ή στον περίβολο του εργοστασίου ή της αποθήκης σου. Τα σιτηρά με τα οποία εκτρέφονται τα ζώα/πτηνά προσελκύουν τους ποντικούς.
– Μην κατασκευάζεις υποστατικά με ευτελή και ακατάλληλα υλικά.
(β) Στέρησε το φαγητό και το νερό στους ποντικούς. Ο ποντικός είναι παμφάγο ζώο, τα σιτηρά όμως είναι το ιδανικότερο τους φαγητό.
(γ) Ερεύνησε χώρους που πιθανόν να υπάρχουν ποντικοί, κατάστρεψε τις φωλιές τους και κλείσε με τσιμέντο τις τρύπες τους.
(δ) Αποθήκευε τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σε κατάλληλες αποθήκες των οποίων το δάπεδο να είναι από τσιμέντο και οι τοίχοι από τούβλα. Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες στο κάτω μέρος με λαμαρίνα. Μην αφήνεις τρύπες ή άλλες σχισμές στους τοίχους.
(ε) Ταξινόμησε σωστά τις τροφές στην αποθήκη. Μην ακουμπάς τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω στους τοίχους, άφηνε διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον δύο ποδών. Τοποθέτησε τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω σε βάθρα ύψους τουλάχιστον 15 εκ. από το πάτωμα.
(στ) Τοποθέτα τα σκύβαλα σε κατάλληλα σκυβαλοδοχεία με κάλυμμα ή σε κατάλληλες σκυβαλαποθήκες. Μην τα τοποθετείς σε κιβώτια, τσάντες ή άλλα ακατάλληλα δοχεία.
(ζ) Τοποθέτησε δολώματα με δηλητήριο. Οι περισσότεροι πολίτες λαμβάνουν μόνο αυτό το μέτρο χωρίς να κάνουν οτιδήποτε άλλο από τα πιο πάνω. Αυτό είναι το τελευταίο μέτρο που πρέπει να λαμβάνεται γιατί έναν καθαρό χώρο ο ποντικός δύσκολα τον προσεγγίζει.

Τα δολώματα τοποθετούνται σε σωλήνες μήκους τουλάχιστον 1 ½ πόδι και διαμέτρου τουλάχιστο 3 ιντσών κατά μήκος τοίχων, περιφράξεων και γενικά εκεί που υπάρχουν ποντικοί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά προκατασκευασμένα δοχεία δόλωσης ή άλλα αντικείμενα για την τοποθέτηση δολωμάτων (π.χ. ένα πλαστικό δοχείο λαδιού ή ένα κιβώτιο αφού ανοίξουμε και στις δύο πλευρές τρύπες). Να θυμάστε όμως, ότι πρέπει να υπάρχει πάντα είσοδος και έξοδος ικανή να χωρέσει τον ποντικό. Τα δοχεία δόλωσης θα πρέπει πάντα να σημαίνονται κατάλληλα ότι περιέχουν δηλητήριο και να τοποθετούνται σε σημεία που δεν μπορούν να προσεγγιστούν από παιδιά ή άλλα ζώα ή πτηνά ή και αν προσεγγιστούν να μην μπορούν να έλθουν σε επαφή με το δόλωμα.
Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να αναπληρώνονται όταν φαγωθούν. Για να θεωρηθεί ότι έχουν εξαλειφθεί όλοι οι ποντικοί που έχουν εντοπίσει και προσβάλλουν το υποστατικό σας, πρέπει να αναπληρώνονται τα δολώματα μέχρι να παραμείνουν άθικτα.
Μη σχίζετε το σακουλάκι στο οποίο υπάρχει το δόλωμα. Τοποθετείστε το ως έχει. Ο ποντικός προτιμά να ανακαλύπτει μόνος του την τροφή του. Στην περίπτωση τοποθέτησης κύβων παραφίνης ως δόλωμα, να αποφεύγεται ο χειρισμός τους με γυμνά χέρια. Να αποφεύγεται επίσης η εκτεταμένη επαφή με τους κύβους, γιατί ο ποντικός θα αποφύγει να τους καταναλώσει. Για να εξοντωθεί ένας ποντικός θα πρέπει να φάει ποσότητα φαρμάκου ανάλογη με το βάρος του.
Μετά την τοποθέτηση των δολωμάτων ελέγξετε να βρείτε τους ψόφιους ποντικούς και θάψετε ή κάψετε τους. Τον χώρο όπου βρέθηκαν οι ποντικοί ψεκάστε τον με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης για να σκοτώσετε τους ψύλλους που πιθανόν να παρασιτούσαν πάνω τους.
Ψεκασμός με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης συστήνεται να γίνεται επίσης στα περάσματα και στις φωλιές των ποντικών όταν υπάρχει μεγάλη προσβολή.
Σε περίπτωση που έχεις λάβει τα πιο πάνω μέτρα και εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα τότε να ζητήσετε τη βοήθεια και συμβουλή της Δημοτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας ή άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.

Τα κουνούπια εκκολάπτονται όπου υπάρχουν στάσιμα νερά στα οποία γεννούν τα αυγά τους. Τα αυγά για να εκκολαφθούν και να βγει το τέλειο έντομο χρειάζονται από 8 – 12 μέρες.
Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών διέρχεται από τέσσερα στάδια μεταμόρφωσης:
Αυγό
Προνύμφη (λάχταρος)
Νύφη
Τέλειο έντομο (το κοινό κουνούπι)

Τα κουνούπια τρέφονται με νέκταρ λουλουδιών και χυμούς φρούτων ή φυτών. Μόνο το θηλυκό κουνούπι απομυζά αίμα και τούτο το κάνει πριν να γεννήσει τα αυγά του. Τα συστατικά του αίματος τα χρησιμοποιεί για να ωριμάσουν τα αυγά στο σώμα του. Τα κουνούπια κυκλοφορούν τη νύκτα και την ημέρα κρύβονται σε σκοτεινά και σκιερά μέρη.

Τα μέτρα για παρεμπόδιση της ανάπτυξης κουνουπιών και για την καταπολέμηση τους είναι τα πιο κάτω:

– Να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ανοικτών δοχείων ή αντικειμένων στα οποία μπορεί να συγκρατηθεί νερό όπως κουβάδες, βαρέλια, γλάστρες, φιάλες, παλιά ελαστικά, παλιά ντεπόζιτα νερού, ντενεκέδες, ποτίστρες, και άλλα παρόμοια αντικείμενα.
– Να επιδιορθώνονται τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης των αποχετευτικών συστημάτων των οικιών ή άλλων υποστατικών, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν ερμητικά και να μην έχουν τρύπες, σχισμές ή ρωγμές.
– Να καλύπτεται το στόμιο των αγωγών εξαερισμού των αποχετεύσεων των οικοδομών με πυκνό δικτυωτό πλέγμα.
– Να μην βαρυποτίζονται λουλούδια σε γλάστρες, το γρασίδι ή άλλα φυτά στους κήπους οικιών. Επίσης το νερό που συσσωρεύεται στους δίσκους αποστράγγισης των γλαστρών πρέπει να κενώνεται μετά από κάθε πότισμα.
– Να ελέγχονται τα σημεία εκροής των συμπυκνωμάτων νερού των κλιματιστικών συσκευών ώστε να μην δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά. Είναι πιο σωστό να λαμβάνεται πρόνοια κατά την κατασκευή τωνοικοδομών, ώστε τα συμπυκνώματα των κλιματιστικών να διοχετεύονται σε μικρό απορροφητικό λάκκο που θα κλείνει ερμητικά.
– Να μην αντλούνται και να διοχετεύονται στους οχετούς όμβριων υδάτων του δήμου ή αλλού νερά τα οποία λιμνάζουν και δημιουργούν εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.
– Να γίνεται τακτικά ψεκασμός (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) με κατάλληλα προνυμφοκτόνα φάρμακα στα φρεάτια των αποχετεύσεων, στη σηπτική δεξαμενή και στον απορροφητικό λάκκο λυμάτων της οικοδομής.
– Συνεχής ανανέωση του νερού κολυμβητικών δεξαμενών και σιντριβανιών, επαρκής χλωρίωση και άδειασμα του νερού όταν δεν χρησιμοποιούνται

Η λήψη των πιο πάνω μέτρων σε κατοικίες ή άλλα ιδιωτικά υποστατικά, αποτελεί νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών των υποστατικών να τα λαμβάνουν και όχι του δήμου. Τούτο σημειώνεται γιατί αρκετοί δημότες τηλεφωνούν στον δήμο και απαιτούν να λάβει τα μέτρα αυτά ο δήμος, χωρίς οι ίδιοι να κάνουν οτιδήποτε.

Άλλα μέτρα για προστασία από τα κουνούπια που μπορούν να ληφθούν είναι:

– η τοποθέτηση πυκνού διχτυωτού πλέγματος στις πόρτες και τα παράθυρα ή άλλα ανοίγματα αερισμού οικοδομών για παρεμπόδιση της εισόδου των κουνουπιών.

– Η τοποθέτηση της παραδοσιακής κουνουπιέρας πάνω από τα κρεβάτια κατά τη διάρκεια του ύπνου.

– Χρήση βιολογικών τρόπων απώθησης των κουνουπιών, όπως η φύτευση στον κήπο ή σε γλάστρες στα περβάζια παραθύρων, φυτών ή λουλουδιών που απωθούν τα κουνούπια, όπως ο βασιλικός, τα γεράνια, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο και άλλα.

– Χρήση άλλων τρόπων απώθησης με κατάλληλες χημικές ουσίες που τοποθετούνται σε συσκευές, όπως εμποτισμένα πλακίδια, υγρά και άλλα.

 1. Για να εξασφαλίσει ένας πολίτης άδεια πλανοδιοπώλησης αγαθών στα δημοτικά όρια του δήμου, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση. Έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «χρήσιμα έντυπα».
 2. Σε περίπτωση που τα αγαθά που θα πλανοδιοπωλούνται είναι τρόφιμα ή ποτά, θα πρέπει να προσκομιστεί το όχημα στο δήμο για να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις του από την υγειονομική υπηρεσία του δήμου. Ο πωλητής θα πρέπει επίσης να κατέχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, το οποίο να προσκομίσει στο δήμο πριν την έκδοση της άδειας.
 3. Σε περίπτωση που στο όχημα θα υπάρχουν συσκευές που θα λειτουργούν με υγραέριο, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί στο δήμο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη χρήση υγραερίου στο όχημα, από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους.
 4. Θα πρέπει επίσης για τα οχήματα ή ρυμουλκούμενα οχήματα να προσκομισθεί τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό καταλληλότητας αυτού, το οποίο εκδίδεται μετά από τεχνικό έλεγχο

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την υγιεινή του πόσιμου νερού από το δίκτυο υδατοπρομήθειας και από τα βυτία αυτόματης μηχανής πώλησης νερού με κερματοδέκτη, η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους που αφορούν τη μικροβιολογική ποιότητα του νερού. Στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του πόσιμου νερού γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι έξι φορές τον χρόνο από εφτά σημεία /περιοχές του δήμου, στα βυτία αυτόματης μηχανής πώλησης νερού με κερματοδέκτη γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο με τρεις φορές τον χρόνο σε όλα τα βυτία. Στα σχολεία, νηπιαγωγεία και γηροκομία γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο φορές τον χρόνο.