Διαφημιστικές πινακίδες
Χρειάζεται οποιαδήποτε άδεια για εγκατάσταση διαφημιστικής πινακίδας σε χώρο εργασίας ή οπουδήποτε αλλού; 
Ναι. Πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε πινακίδας, διαφημιστικής, κατευθυντήριας κλπ. χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας από τον Δήμο. Σε περίπτωση τοποθέτησης πινακίδας χωρίς άδεια αυτή θα αφαιρείται αμέσως απο την Υπηρεσία του Δήμου.