1. Είμαι κάτοικος του δήμου Λατσιών και κατέχω σκύλο, θα πρέπει να εξασφαλίσω οποιαδήποτε άδεια;
Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι)/2002, κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει από μόνος του να δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι κατέχει σκύλο και να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατοχής σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα Έντυπα».

2. Τι πρέπει να κάμω για να εξασφαλίσω άδεια κατοχής του σκύλου μου;
Για να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου ένας ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό «microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα προσκομίσει στον δήμο και αφού συμπληρώσει την σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, ο δήμος θα του εκδώσει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Τα δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το νόμο που ισχύει σήμερα είναι €20.50.

3. Ως ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας ενός ή περισσότερων σκύλων τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για την νομοθεσία που διέπει τους σκύλους;

Γενικές πληροφορίες – επεξηγήσεις:

Ιδιοκτήτης σκύλου: Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του σκύλο, νοουμένου ότι είναι πάνω από 16 ετών και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμο Ν.46(Ι)/1994, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Σκύλος: Για τους σκοπούς του Περί Σκύλων Νόμου, σημαίνει κάθε σκύλο, κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των τριών μηνών.

Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει:

  • να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, γένος και βάρος του σκύλου, να είναι επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου πρέπει να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμου. Το υποστατικό του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να δραπετεύσει ή να διαφύγει.
  • να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί τον σκύλο του,
  • να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από παράσιτα,
  • να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη κλπ.),
  • να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη διατήρηση του σκύλου του να μην προκαλείται ενόχληση ή οχληρία στους περιοίκους,
  • να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του, πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος»
  • να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. Κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας σκύλου όταν βγάζει σκύλο για περίπατο οφείλει να τον κρατά δεμένο με λουρί, εκτός κι’ αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους, εκτός των πιο πάνω χωρίς να τον κρατά δεμένο με λουρί ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του, συλλαμβάνεται και/ή διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος. Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις του νόμου που έγιναν.
  • να δηλώνει έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε όσον αφορά την κατοχή του σκύλου του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Έντυπο δήλωσης αλλαγής στην κατοχή σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα έντυπα».

Άδεια κατοχής σκύλου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο ή είναι κάτω των 16 ετών.

Η άδεια κατοχής σκύλου λήγει ένα χρόνο μετά την έκδοση της και πρέπει να ανανεώνεται 15 μέρες πριν τη λήξη της. Για την ανανέωση της χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο και έχει πρόσφατη ημερομηνία. Η ημερομηνία θεωρείται πρόσφατη όταν δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της προηγούμενης πιστοποίησης του κτηνιάτρου.

4. Σε περίπτωση που χάσω τον σκύλο μου μπορεί ο δήμος να με βοηθήσει να τον βρω;
Ο δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση ενός πλανώμενου σκύλου στην περίπτωση που γίνει κατορθωτή η σύλληψη του. Με τη χρήση ανιχνευτή θα διαβαστεί ο αριθμός του μικροπομπού και εφόσον ο σκύλος είναι δηλωμένος στο μητρώο σκύλων του δήμου, θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα σχετικά έξοδα του δήμου.

iliko_skilon