Πράσινο (Πάρκα, δένδρα στα πεζοδρόμια κλπ.)

Τα Λατσιά διαθέτουν περισσότερα από 30 πάρκα, και περισσότερα από 6000 δέντρα έχουν φυτευτεί. Μέρος των Λατσιών περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Η πολιτική του Δήμου είναι τα Λατσιά να καταστούν “πράσινος” Δήμος, ενθαρρύνοντας τους πολίτες του να φυτεύουν όσο περισσότερα δέντρα είναι δυνατό, πέραν από τα πολλά πάρκα που έχει δημιουργήσει ο Δήμος και θα δημιουργήσει στο προσεχές μέλλον, αφιερωμένα σε εθνικούς ήρωες και άλλες σημαντικές φυσιογνωμίες.

Πάρκα
Ο Δήμος Λατσιών έχει πολλά πάρκα – παιδότοπους. Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την συντήρηση τους;
Υπεύθυνη για την συντήρηση του Πάρκου είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά παρακαλώ τηλεφωνείστε στο τηλ. 22878643.

Δένδρα σε πεζοδρόμια
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για λόγους ασφαλούς και άνετης διακίνησης έχει απαγορευτεί η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια πλάτους μέχρι και 2,00 μ. (4 πλάκες).
Για πεζοδρόμια μεγαλύτερου πλάτους απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση – συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.(για τη θέση,ειδος δέντρου κλπ.)