ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Πόσες φορές την εβδομάδα συλλέγονται τα απορρίμματα από τα υποστατικά του δήμου;
  Ο δήμος Λατσιών διαθέτει στο παρόν στάδιο τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα με σκυβαλομηχανισμό τύπου αρθρωτής πλάκας και συλλέγει τα απορρίμματα από τα υποστατικά του δήμουδύο φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος είναι χωρισμένος σε εννέα υπό- περιοχές και κάθε συνεργείο είναι υπεύθυνο για τρεις περιοχές. Η συλλογή των σκυβάλων από τα τρία συνεργεία διενεργείται τις ακόλουθες μέρες Δευτέρα και Πέμπτη, Τρίτη και Παρασκευή, Τετάρτη και Σάββατο.
 2. Τι χρειάζεται να κάνω για να αρχίσει να γίνεται η συλλογή απορριμμάτων από την οικία ή το υποστατικό μου;
  Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για συλλογή απορριμμάτων. Έντυπο αίτησης για συλλογή απορριμμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα Έντυπα».
 3. Τι γίνεται σε περίπτωση αργίας;
  Σε περίπτωση κατά την οποία η μέρα συλλογής των απορριμμάτων είναι αργία τότε η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται κανονικά την επόμενη καθορισμένη μέρα με βάση το πρόγραμμα των συνεργείων.
 4. Πού πρέπει να τοποθετούνται τα οικιακά απορρίμματα και με ποιον τρόπο;
  Τα οικιακά απορρίμματα τα τοποθετούμε πρώτα σε καλά δεμένες πλαστικές σακούλες και ακολούθως τα τοποθετούμε σε εγκριμένη σκυβαλαποθήκη ή σε κατάλληλα, κλειστά και καθαρά σκυβαλοδοχεία ή κάδους απορριμμάτων των 1100 λίτρων. Όλα τα σκυβαλοδοχεία και οι κάδοι πρέπει να διατηρούνται σε άρτια λειτουργική κατάσταση (τροχοί, λαβές, κάλυμμα) και να πλένονται και να απολυμένονται μια φορά τη βδομάδα. Τα απορρίματα τα βγάζουμε έξω από το υποστατικό μας, μόνο το προηγούμενο βράδυ από τη μέρα συλλογής, και μετά το άδειασμά τους τα επαναφέρουμε στο δικό μας χώρο. Στις πολυκατοικίες ή όπου αλλού χρειάζεται και το επιτρέπει ο χώρος, πρέπει να τοποθετούνται κάδοι των 1100 λίτρων. Τέλος, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης, αλλά μόνο τα προβλεπόμενα ανακυκλώσιμα υλικά.
 5. Τι γίνεται με τα κλαδέματα και γενικά με τα ογκώδη αντικείμενα που δεν συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα του δήμου;
  Ο δήμος Λατσιών  παλαιότερα είχε  προγραμματισμένες έξι περιόδους συλλογής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων κάθε χρόνο. Εν όψει του γεγονότος ότι έχει  κλείσει οριστικά ο σκυβαλότοπος του Κοτσιάτη και για τα ανάμικτα ογκώδη απόβλητα από τις 28/2/2019, αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται στο Πράσινο Σημείο πίσω από το LEROY MERLIN. Αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στον δήμο Λατσιών βόρεια του Κολιόκρεμμου, στην οδό Χαλκιδικής βιομηχανική περιοχή Στροβόλου.
  Το πράσινο σημείο έχει αρχίσει τη λειτουργία του στις 2 Απριλίου 2019 για εξυπηρέτηση των δημοτών Λατσιών. Οι ίδιοι οι δημότες με δικά τους μέσα θα πρέπει να  μεταφέρουν και να παραδίδουν χωριστά το κάθε απόβλητο δωρεάν εκεί, για να τύχουν σωστής διαχείρισης και ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εκθέτετε σε ανοικτούς χώρους προς συλλογή οποιαδήποτε απόβλητα και κλαδέματα. Για όσους δεν θα συμμορφώνονται θα επιβάλλονται πρόστιμα.
 6. Ποιες μέρες και ποιες ώρες είναι ανοικτό το Πράσινο σημείο;
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 9.00πμ. – 6.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ
  ΘΕΡΙΝΟ 9.00πμ – 8.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ

  Χειμερινό ωράριο:  Οκτώβριος – Μάρτιος
  Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

 7. Ποια είναι τα τηλέφωνα του Πράσινου σημείου;
  Τηλέφωνα πράσινου σημείου: Σταθερό: 22 000206 / Κινητό: 99 950161
 8. Τι μπορούν να μεταφέρουν οι δημότες στο Πράσινο σημείο; Ποια είναι τα επιτρεπόμενα οικιακής προέλευσης ρεύματα αποβλήτων;

  Στο πράσινο σημείο μπορούν να μεταφέρονται σε χωριστά ρεύματα, οικιακής προέλευσης ογκώδη απόβλητα και κλαδέματα και θα απορρίπτονται δωρεάν, αλλά ξεχωριστά στους αντίστοιχους κάδους ή κιβώτια αποβλήτων, σύμφωνα με τη σήμανση που φέρει ο κάθε κάδος ή κιβώτιο. Τα κλαδέματα θα απορρίπτονται στον ειδικά περιτοιχισμένο τόπο εντός του πράσινου σημείου. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται και να απορρίπτονται στο πράσινο σημείο απόβλητα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες ή από επαγγελματικούς φορείς. Δεν επιτρέπεται επίσης η μεταφορά και απόρριψη ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) από εργολήπτες. Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν μικρές ποσότητες τέτοιων αποβλήτων, αλλά όχι πέραν των 50Kg ανά επίσκεψη, με μέγιστη ποσότητα ένα τόνο σε περίοδο έξι μηνών.

  Τα επιτρεπόμενα οικιακής προέλευσης ρεύματα αποβλήτων είναι:

  1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά κλπ.)
  2. Κλαδέματα, φύλλα, γρασίδι, χόρτα, λουλούδια, φλοιοί δέντρων.
  3. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
  4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
  5. Πλαστικά αντικείμενα
  6. Χαρτί/χαρτόνια (εφημερίδες, περιοδικά, διαφημ. έντυπα, χαρτί γραφείου)
  7. Γυαλί
  8. Αλουμίνιο
  9. Μεταλλικά αντικείμενα
  10. Ξύλα
  11. Υφάσματα
  12. Παιχνίδια
  13. Ακτινογραφίες
  14. Θερμόμετρα
  15. Φάρμακα
  16. Λαμπτήρες
  17. Υλικά καθαρισμού
  18. Χρώματα (μπογιές, μελάνια, κόλλες, ρητίνες)
  19. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια
  20. Μηχανέλαια
  21. Μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου οικιακής χρήσης
  22. Ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και συσσωρευτές οικιακής χρήσης
  23. ΑΕΚΚ οικιακής προέλευσης μέχρι 50Kg ανά επίσκεψη

   

  Άλλα πράσινα σημεία επαρχίας Λευκωσίας.

  1. Αλάμπρας                  -ανατολικά της αυτοστέγασης Πέρα Χωρίου Νήσου.
  2. Κοκκινοτριμιθιάς  -στο δρόμο προς Δένια, στα δεξιά πριν τη Δένια.
  3. Περιστερώνα           -στο δρόμο προς Ορούντα, αριστερά του δρόμου.
  4. Αστρομερίτη            -δίπλα από το σταθμό λυμάτων Αστρομερίτη.
  5. Ληνού                          -πριν τη Ληνού, στα δεξιά.
  6. Μαλούντα                  -στο στρίψιμο προς Αγροκηπιά, δεξιά του δρόμου.
  7. Εργάτες                       -δίπλα από βιομηχανική περιοχή.

  Με τη λειτουργία των πράσινων σημείων δόθηκε λύση στους πολίτες που απέρριπταν παράνομα τα διάφορα απόβλητα τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς τόπους στην ύπαιθρο, σε χειμάρρους, ποταμούς και αλλού. Η συνήθης αιτιολογία που επικαλούνταν πολλοί ήταν «μα πού να τα πάρω». Τώρα υπάρχει οργανωμένος τόπος για να τα παίρνουν όλοι οι πολίτες.

  Ο δήμος πλέον θα προχωρεί σε καταγγελίες εναντίον αυτών που θα συνεχίζουν να απορρίπτουν οποιαδήποτε απόβλητα σε άλλους τόπους και δεν θα τα παίρνουν στο πράσινο σημείο.

  Φυλλάδιο για πράσινο σημείο για εξυπηρέτηση δημοτών Λατσιών

Διάβασε όμως και τα πιο κάτω μηνύματα και εφάρμοσε τα:

 • Σταμάτησε να ρυπαίνεις τους ανοικτούς δημόσιους και ιδιωτικούς τόπους της γειτονιάς σου και γενικότερα του δήμου σου, επειδή «έβαλαν και άλλοι» άχρηστα σε έναν τόπο.
 • Απόφυγε τη δημιουργία σωρών αχρήστων σε ανοικτούς τόπους. Τα άχρηστα συλλέγονται από τον δήμο για λόγους καθαριότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και όχι γιατί επιτρέπεται να ρίπτονται σε σωρούς σε ανοικτούς τόπους του δήμου.
 • Περιόρισε την απόρριψη αχρήστων. Κάθε πράγμα, αντικείμενο ή υλικό που σας είναι άχρηστο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, είτε ως έχει είτε με τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος.
 • Ανακύκλωσε τα παλιά ή άχρηστα για σένα αντικείμενα. Σήμερα υπάρχουν συστήματα και προγράμματα συλλογής για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τους.
 • Κάνε λίπασμα τα φύλλα, χόρτα, λουλούδια και κλαδιά που έχεις προς απόρριψη με την κατάλληλη διαδικασία σε κάποιο χώρο στον κήπο σου ή μετάφερε τα σε επιχειρήσεις που τα μετατρέπουν σε λίπασμα.
 • Ζήτησε από τον προμηθευτή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να παραλάβει πίσω τον παλιό,καθώς και τη συσκευασία του καινούργιου. Έχει υποχρέωση να τα πάρει.
 • Περιόρισε τη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος για να ζήσουν και οι επερχόμενες γενεές σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
 • Συμμετείχε ενεργά στην ανακύκλωση. Σκέψου ότι με ένα τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται σώζεται η ζωή 17 δέντρων. Η ανακύκλωση είναι ζωή.
 • Αν βαριέσαι να ανακυκλώνεις έχε υπόψη σου την αρχή ότι: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» με την ευρεία έννοια της αρχής.

Είμαι κάτοικος του δήμου Λατσιών και κατέχω σκύλο, θα πρέπει να εξασφαλίσω οποιαδήποτε άδεια;
Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι)/2002, κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει από μόνος του να δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι κατέχει σκύλο και να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση άδειας κατοχής σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα Έντυπα». 

 1. Τι πρέπει να κάμω για να εξασφαλίσω άδεια κατοχής του σκύλου μου;
  Για να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου ένας ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό «microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα προσκομίσει στον δήμο και αφού συμπληρώσει την σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, ο δήμος θα του εκδώσει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Τα δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το νόμο που ισχύει σήμερα είναι €20.50.
 2. Ως ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας ενός ή περισσότερων σκύλων τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για την νομοθεσία που διέπει τους σκύλους;

  Γενικές πληροφορίες – επεξηγήσεις:
  Ιδιοκτήτης σκύλου
  : Σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κατοχή του σκύλο, νοουμένου ότι είναι πάνω από 16 ετών και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμο Ν.46(Ι)/1994, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
  Σκύλος: Για τους σκοπούς του Περί Σκύλων Νόμου, σημαίνει κάθε σκύλο, κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των τριών μηνών.
  Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει:
  – να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, γένος και βάρος του σκύλου, να είναι επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου πρέπει να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των ζώων Νόμου. Το υποστατικό του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να δραπετεύσει ή να διαφύγει.
  – να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί τον σκύλο του,
  – να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από παράσιτα,
  – να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη κλπ.),
  – να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη διατήρηση του σκύλου του να μην προκαλείται ενόχληση ή οχληρία στους περιοίκους,
  – να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του, πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος»
  – να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. Κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας σκύλου όταν βγάζει σκύλο για περίπατο οφείλει να τον κρατά δεμένο με λουρί, εκτός κι’ αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους, εκτός των πιο πάνω χωρίς να τον κρατά δεμένο με λουρί ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του, συλλαμβάνεται και/ή διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος. Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις του νόμου που έγιναν.
  – να δηλώνει έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε όσον αφορά την κατοχή του σκύλου του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Έντυπο δήλωσης αλλαγής στην κατοχή σκύλου υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου στα «Χρήσιμα έντυπα».

Άδεια κατοχής σκύλου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται από τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο ή είναι κάτω των 16 ετών.

Η άδεια κατοχής σκύλου λήγει ένα χρόνο μετά την έκδοση της και πρέπει να ανανεώνεται 15 μέρες πριν τη λήξη της. Για την ανανέωση της χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο και έχει πρόσφατη ημερομηνία. Η ημερομηνία θεωρείται πρόσφατη όταν δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της προηγούμενης πιστοποίησης του κτηνιάτρου.

 1. Σε περίπτωση που χάσω τον σκύλο μου μπορεί ο δήμος να με βοηθήσει να τον βρω;
  Ο δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση ενός πλανώμενου σκύλου στην περίπτωση που γίνει κατορθωτή η σύλληψη του. Με τη χρήση ανιχνευτή θα διαβαστεί ο αριθμός του μικροπομπού και εφόσον ο σκύλος είναι δηλωμένος στο μητρώο σκύλων του δήμου, θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα σχετικά έξοδα του δήμου.

– Οδηγός διατήρησης και φροντίδας σκύλων
– Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ιδιοκτήτες – κατόχους σκύλων

 1. Σε περίπτωση που έχει προσβληθεί η οικία μου ή άλλο υποστατικό μου από ποντικούς, τι πρέπει να κάνω;
  Για καταπολέμηση της ποντίκας μπορείς να λάβεις τα πιο κάτω μέτρα.
  (α) Γενική καθαριότητα παντού
  – Περιόρισε τους χώρους απόκρυψης και αναπαραγωγής των ποντικών. Ο ποντικός δεν πάει να γεννήσει σε έναν καθαρό και ανοικτό χώρο, του αρέσει πάντα να κρύβεται και να κυκλοφορεί υπό κάλυψη.
  – Μη συσσωρεύεις ή διατηρείς αντικείμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα στον περίβολο της φάρμας, του εργοστασίου, της αποθήκης, ή της κατοικίας σου, ή στο γειτονικό χωράφι ή οικόπεδο.
  – Αν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσεις κάποια αντικείμενα στην αυλή σου μην τα τοποθετήσεις απευθείας στο έδαφος. Τοποθέτησε τα πάνω σε οριζόντιες δοκούς που θα στηρίξεις με πασσάλους στο έδαφος. Έτσι θα μπορείς να ελέγχεις και να τοποθετείς δολώματα εάν χρειάζεται.
  – Μην εκτρέφεις ή διατηρείς ζώα ή πτηνά στην κατοικία σου ή στον περίβολο του εργοστασίου ή της αποθήκης σου. Τα σιτηρά με τα οποία εκτρέφονται τα ζώα/πτηνά προσελκύουν τους ποντικούς.
  – Μην κατασκευάζεις υποστατικά με ευτελή και ακατάλληλα υλικά.
  (β) Στέρησε το φαγητό και το νερό στους ποντικούς. Ο ποντικός είναι παμφάγο ζώο, τα σιτηρά όμως είναι το ιδανικότερο τους φαγητό.
  (γ) Ερεύνησε χώρους που πιθανόν να υπάρχουν ποντικοί, κατάστρεψε τις φωλιές τους και κλείσε με τσιμέντο τις τρύπες τους.
  (δ) Αποθήκευε τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σε κατάλληλες αποθήκες των οποίων το δάπεδο να είναι από τσιμέντο και οι τοίχοι από τούβλα. Οι πόρτες να είναι εφοδιασμένες στο κάτω μέρος με λαμαρίνα. Μην αφήνεις τρύπες ή άλλες σχισμές στους τοίχους.
  (ε) Ταξινόμησε σωστά τις τροφές στην αποθήκη. Μην ακουμπάς τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω στους τοίχους, άφηνε διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον δύο ποδών. Τοποθέτησε τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω σε βάθρα ύψους τουλάχιστον 15 εκ. από το πάτωμα.
  (στ) Τοποθέτα τα σκύβαλα σε κατάλληλα σκυβαλοδοχεία με κάλυμμα ή σε κατάλληλες σκυβαλαποθήκες. Μην τα τοποθετείς σε κιβώτια, τσάντες ή άλλα ακατάλληλα δοχεία.
  (ζ) Τοποθέτησε δολώματα με δηλητήριο. Οι περισσότεροι πολίτες λαμβάνουν μόνο αυτό το μέτρο χωρίς να κάνουν οτιδήποτε άλλο από τα πιο πάνω. Αυτό είναι το τελευταίο μέτρο που πρέπει να λαμβάνεται γιατί έναν καθαρό χώρο ο ποντικός δύσκολα τον προσεγγίζει.
 2. Πώς και πού τοποθετούνται τα δολώματα;
  Τα δολώματα τοποθετούνται σε σωλήνες μήκους τουλάχιστον 1 ½ πόδι και διαμέτρου τουλάχιστο 3 ιντσών κατά μήκος τοίχων, περιφράξεων και γενικά εκεί που υπάρχουν ποντικοί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά προκατασκευασμένα δοχεία δόλωσης ή άλλα αντικείμενα για την τοποθέτηση δολωμάτων (π.χ. ένα πλαστικό δοχείο λαδιού ή ένα κιβώτιο αφού ανοίξουμε και στις δύο πλευρές τρύπες). Να θυμάστε όμως, ότι πρέπει να υπάρχει πάντα είσοδος και έξοδος ικανή να χωρέσει τον ποντικό. Τα δοχεία δόλωσης θα πρέπει πάντα να σημαίνονται κατάλληλα ότι περιέχουν δηλητήριο και να τοποθετούνται σε σημεία που δεν μπορούν να προσεγγιστούν από παιδιά ή άλλα ζώα ή πτηνά ή και αν προσεγγιστούν να μην μπορούν να έλθουν σε επαφή με το δόλωμα.
  Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να αναπληρώνονται όταν φαγωθούν. Για να θεωρηθεί ότι έχουν εξαλειφθεί όλοι οι ποντικοί που έχουν εντοπίσει και προσβάλλουν το υποστατικό σας, πρέπει να αναπληρώνονται τα δολώματα μέχρι να παραμείνουν άθικτα.
  Μη σχίζετε το σακουλάκι στο οποίο υπάρχει το δόλωμα. Τοποθετείστε το ως έχει. Ο ποντικός προτιμά να ανακαλύπτει μόνος του την τροφή του. Στην περίπτωση τοποθέτησης κύβων παραφίνης ως δόλωμα, να αποφεύγεται ο χειρισμός τους με γυμνά χέρια. Να αποφεύγεται επίσης η εκτεταμένη επαφή με τους κύβους, γιατί ο ποντικός θα αποφύγει να τους καταναλώσει. Για να εξοντωθεί ένας ποντικός θα πρέπει να φάει ποσότητα φαρμάκου ανάλογη με το βάρος του.
  Μετά την τοποθέτηση των δολωμάτων ελέγξετε να βρείτε τους ψόφιους ποντικούς και θάψετε ή κάψετε τους. Τον χώρο όπου βρέθηκαν οι ποντικοί ψεκάστε τον με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης για να σκοτώσετε τους ψύλλους που πιθανόν να παρασιτούσαν πάνω τους.
  Ψεκασμός με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης συστήνεται να γίνεται επίσης στα περάσματα και στις φωλιές των ποντικών όταν υπάρχει μεγάλη προσβολή.
  Σε περίπτωση που έχεις λάβει τα πιο πάνω μέτρα και εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα τότε να ζητήσετε τη βοήθεια και συμβουλή της Δημοτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας ή άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.
 1. Τι πρέπει να κάνω για τον περιορισμό της εκκόλαψης και για την καταπολέμηση των κουνουπιών;
  Τα κουνούπια εκκολάπτονται όπου υπάρχουν στάσιμα νερά στα οποία γεννούν τα αυγά τους. Τα αυγά για να εκκολαφθούν και να βγει το τέλειο έντομο χρειάζονται από 8 – 12 μέρες.
  Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών διέρχεται από τέσσερα στάδια μεταμόρφωσης:
  Αυγό
  Προνύμφη (λάχταρος)
  Νύφη
  Τέλειο έντομο (το κοινό κουνούπι)Τα κουνούπια τρέφονται με νέκταρ λουλουδιών και χυμούς φρούτων ή φυτών. Μόνο το θηλυκό κουνούπι απομυζά αίμα και τούτο το κάνει πριν να γεννήσει τα αυγά του. Τα συστατικά του αίματος τα χρησιμοποιεί για να ωριμάσουν τα αυγά στο σώμα του. Τα κουνούπια κυκλοφορούν τη νύκτα και την ημέρα κρύβονται σε σκοτεινά και σκιερά μέρη.Τα μέτρα για παρεμπόδιση της ανάπτυξης κουνουπιών και για την καταπολέμηση τους είναι τα πιο κάτω:

– Να αποφεύγεται η εγκατάλειψη ανοικτών δοχείων ή αντικειμένων στα οποία μπορεί να συγκρατηθεί νερό όπως κουβάδες, βαρέλια, γλάστρες, φιάλες, παλιά ελαστικά, παλιά ντεπόζιτα νερού, ντενεκέδες, ποτίστρες, και άλλα παρόμοια αντικείμενα.
– Να επιδιορθώνονται τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης των αποχετευτικών συστημάτων των οικιών ή άλλων υποστατικών, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν ερμητικά και να μην έχουν τρύπες, σχισμές ή ρωγμές.
– Να καλύπτεται το στόμιο των αγωγών εξαερισμού των αποχετεύσεων των οικοδομών με πυκνό δικτυωτό πλέγμα.
– Να μην βαρυποτίζονται λουλούδια σε γλάστρες, το γρασίδι ή άλλα φυτά στους κήπους οικιών. Επίσης το νερό που συσσωρεύεται στους δίσκους αποστράγγισης των γλαστρών πρέπει να κενώνεται μετά από κάθε πότισμα.
– Να ελέγχονται τα σημεία εκροής των συμπυκνωμάτων νερού των κλιματιστικών συσκευών ώστε να μην δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά. Είναι πιο σωστό να λαμβάνεται πρόνοια κατά την κατασκευή τωνοικοδομών, ώστε τα συμπυκνώματα των κλιματιστικών να διοχετεύονται σε μικρό απορροφητικό λάκκο που θα κλείνει ερμητικά.
– Να μην αντλούνται και να διοχετεύονται στους οχετούς όμβριων υδάτων του δήμου ή αλλού νερά τα οποία λιμνάζουν και δημιουργούν εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.
– Να γίνεται τακτικά ψεκασμός (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) με κατάλληλα προνυμφοκτόνα φάρμακα στα φρεάτια των αποχετεύσεων, στη σηπτική δεξαμενή και στον απορροφητικό λάκκο λυμάτων της οικοδομής.
– Συνεχής ανανέωση του νερού κολυμβητικών δεξαμενών και σιντριβανιών, επαρκής χλωρίωση και άδειασμα του νερού όταν δεν χρησιμοποιούνται

Η λήψη των πιο πάνω μέτρων σε κατοικίες ή άλλα ιδιωτικά υποστατικά, αποτελεί νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών των υποστατικών να τα λαμβάνουν και όχι του δήμου. Τούτο σημειώνεται γιατί αρκετοί δημότες τηλεφωνούν στον δήμο και απαιτούν να λάβει τα μέτρα αυτά ο δήμος, χωρίς οι ίδιοι να κάνουν οτιδήποτε.

Άλλα μέτρα για προστασία από τα κουνούπια που μπορούν να ληφθούν είναι:

– η τοποθέτηση πυκνού διχτυωτού πλέγματος στις πόρτες και τα παράθυρα ή άλλα ανοίγματα αερισμού οικοδομών για παρεμπόδιση της εισόδου των κουνουπιών.

– Η τοποθέτηση της παραδοσιακής κουνουπιέρας πάνω από τα κρεβάτια κατά τη διάρκεια του ύπνου.

– Χρήση βιολογικών τρόπων απώθησης των κουνουπιών, όπως η φύτευση στον κήπο ή σε γλάστρες στα περβάζια παραθύρων, φυτών ή λουλουδιών που απωθούν τα κουνούπια, όπως ο βασιλικός, τα γεράνια, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο και άλλα.

– Χρήση άλλων τρόπων απώθησης με κατάλληλες χημικές ουσίες που τοποθετούνται σε συσκευές, όπως εμποτισμένα πλακίδια, υγρά και άλλα.