Η Διοικητική Υπηρεσία έχει την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού και της προσφοράς διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Γραμματέα.

Παράλληλα συντονίζει και προωθεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου.

Συγκεκριμένα συντονίζει και υποστηρίζει τα ακόλουθα:

 • Γενικό αρχείο
 • Θέματα προσωπικού
 • Ευρωπαικά θέματα
 • Γραφείο προσφορών
 • Τροχονομία
 • Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
 • Έκδοση εφημερίδας Δήμου
 • Άδειες πρατηρίων πετρελαιοειδών
 • Άδειες ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων
 • Εκδοση αδειών λειτουργίας κέντρων αναψυχής
 • Εκμισθώσεις / Ανταλλαγές / Παραχωρήσεις χαλίτικης γης
 • Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου και παιδότοπων
 • Διαμόρφωση νέων πάρκων
 • Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών, πνευματικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου
 • Ευθύνη για τη λειτουργία δημοτικής χορωδίας και θεατρικού εργαστηρίου
 • Γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών
 • Παροχή Πληροφοριών
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Αθλητικό κέντρο
 • Βιβλιοθήκη
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παναγιώτης Γεωργίου – Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Τηλ: 22878761, email: [email protected]

Άντρη Μηνά – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Διοικητική Υπηρεσία
Τηλ.: 22878669 e-mail: [email protected]

Σωτηρούλα Παρμάτζια – Γραμματειακή Λειτουργός
Αρχείο
Τηλ: 22878647, email: [email protected]

Γιαννούλα Χριστοφόρου Καπετάνιου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Αρχείο
Τηλ: 22367980, email: [email protected]

Μάριος Κυριάκου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη
Τηλ: 77777733, email: [email protected] , [email protected]

Λουίζα Κολοκασίδου, Βιβλιοθηκονόμος – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Βιβλιοθήκη
Τηλ.: 22878602, email: [email protected] , [email protected]a.org.cy

Χρίστος Θρασυβούλου, Τροχονόμος
Τηλ.: 22878629, email: [email protected] ,
Τροχονομία

Κατερίνα Ανδρέου – Βοηθός Γραμματειακός  Λειτουργός
Γραφείο Δημάρχου και Δημοτικού Γραμματέα
Tηλ.22878765
e-mail: [email protected]