Ο Δήμος Λατσιών σύμφωνα με το άρθρο 68 του περί Δήμων Νόμου έχει το δικαίωμα να διατηρεί ταμείον το οποίο ονομάζεται <<Δημοτικό Ταμείον>>. Το Δημοτικό Ταμείον έχει την εξουσία να πραγματοποιεί όλες της εισπράξεις που προκύπτουν από έσοδα του Δήμου όπως είναι οι διάφορες φορολογίες, διάφορα τέλη και δικαιώματα και ότι άλλο σχετίζεται με είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του Δήμου.
Παράλληλα το Δημοτικό Ταμείον έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί  όλες τις πληρωμές που αφορούν έξοδα του Δήμου όπως μισθοί του προσωπικού, αντιμισθία Δημάρχου και επιδόματα Δημοτικών Συμβούλων. Έξοδα καθαριότητας και υγειονομείου της κοινότητας των Λατσιών, συντήρησης των δρόμων, συντήρησης των χώρων πρασίνου, έξοδα ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, έξοδα κατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων, αντιπλημμυρικών έργων και διαφόρων άλλων έργων κοινής ωφελείας για τους δημότες των Λατσιών.
Κάθε χρόνο το Δημοτικό Ταμείο βοηθεί την Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου για την ετοιμασία των προϋπολογισμών του δήμου Τακτικού και Αναθεωρημένου και προϋπολογισμού Αναπτύξεως.
Μετά το τέλος κάθε έτους το Δημοτικό Ταμείο ετοιμάζει Οικονομικές Καταστάσεις τις οποίες υποβάλλει στην Ελεγκτική Υπηρεσία του Κράτους για έλεγχο  και δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Στο Δημοτικό Ταμείο υπάγεται και η Αποθήκη του Δήμου η οποία απαρτίζεται από τον Αποθηκάριο και ενός εργάτη αποσπασμένου για να βοηθεί τον Αποθηκάριο στις διάφορες εργασίες της αποθήκης.
Ώρες ταμείου είναι: Δεύτερα – Παρασκευή από ώρα 8 πμ -2 μμ
Προσωπικό Δημοτικού Ταμείου & Αποθήκης