Στο  Δήμο Λατσιών  προσπαθούμε να εργαζόμαστε με τρόπο αποτελεσματικό και ανθρώπινο, ώστε όλο το προσωπικό να εξυπηρετεί τους δημότες μας γρήγορα και πρόθυμα, με ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες, και με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των διαδικασιών.

 

Οι κύριοι στόχοι μας είναι:

secretary

  • Η μεταρρύθμιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο διοικητικό σύστημα, βασισμένο στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, το οποίο να προσφέρει κίνητρα για ψηλές αποδόσεις και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου στρατηγικού σχεδίου για την αξιοποίηση της εφαρμογής της Πληροφορικής, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της εργασίας και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση, κατά τρόπο άμεσο, γρήγορο και αποτελεσματικό όλων των δημοτών μας.
  • Η εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος συνεχούς μέτρησης της αποτελεσματικότητας της δράσης κάθε Τμήματος του Δήμου ξεχωριστά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
  • Η καλλιέργεια βασικών αξιών διοίκησης, με έμφαση στην άμεση και φιλική στήριξη όλων των δημοτών και στην ανάληψη προσωπικής δέσμευσης από κάθε μέλος του προσωπικού μας ξεχωριστά για την υψηλή ποιότητα και του χρόνου προσφοράς των υπηρεσιών μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μιχάλης  Σωκράτους – Δημοτικός  Γραμματέας
Τηλ: 22367980, email: [email protected]