Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, τα Λατσιά βρίσκονται σε απόσταση περίπου 7 Χμ (4.34 μίλια) στα νότια της Λευκωσίας, της πρωτεύουσας της Κύπρου, και εκτείνονται σε μια περιοχή 16,28 τετρ.Χμ (6.29 τετρ. μιλίων) με ένα πληθυσμό πάνω από 12.500-13.000. Διαμέσου του Δήμου ρέουν οι χείμαρροι Δρακοντιάς και Καλόγερος, και οι δύο παρακλάδια του ποταμού Βαθύ, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί παραπόταμο του ποταμού Πεδιαίου, ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Κύπρου. Τα Λατσιά λαμβάνουν περίπου 340 χιλιοστά (13.4 ίντσες) μέση ετήσια βροχόπτωση. Το μέσο υψόμετρο είναι 190-195 μέτρα (623-640 πόδια), αλλά το νοτιοδυτικό ανάγλυφο μπορεί έχει ύψος μέχρι και 240-300 μ (787-984 πόδια), το βορειοανατολικό πέφτει στα 160-190 μ (525-623 πόδια), το βορειοδυτικό κυμαίνεται στα 180-210 μ (591-689 πόδια) και το νοτιοανατολικό υψώνεται μέχρι τα 200-230 μ (656-755 πόδια). Αναφορικά με τη διοικητική έκταση, τα Λατσιά είναι ο 16ος (από τους 24) μεγαλύτερος Δήμος στην περιοχή που ελέγχεται από την κυβέρνηση (22ος από όλους τους 34 Δήμους – κατεχόμενους και ελεύθερους) και κατατάσσεται 71η (από τις 171 κοινότητες) στην επαρχία Λευκωσίας και 206η (από τις 612) σε όλη την Κύπρο, όσον όμως αφορά τον πληθυσμό, τα Λατσιά είναι η 6η (από 105) περισσότερο κατοικημένη κοινότητα στην επαρχία Λευκωσίας και κατατάσσεται 11η (από τις 496 κοινότητες, ή από τους 24 Δήμους) σε πληθυσμό στην περιοχή που ελέγχεται από τη Δημοκρατία.

Πιο κάτω δίνονται οι συντεταγμένες για το κέντρο των Λατσιών, καθώς και για τα τέσσερα ακραία σημεία του Δήμου. Οι συντεταγμένες είναι σε γεωγραφική μορφή (γεωγραφικό μήκος/πλάτος), Παγκόσμια Γεωγραφική Αναφορά (World Geographic Reference, GEOREF) για τους πιλότους μας και για τους φίλους του GPS (Global Positioning System – Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως) και του GIS (Geographic Information Systems – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)! σε μορφή UTM (Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατορική προβολή, Σφαιροειδές: Διεθνές, Μεσημβρινός Προελεύσεως: 33°, Γεωγραφικό Πλάτος Προελεύσεως: Ισημερινός, Λανθασμένες Συντεταγμένες στην προέλευση: 500.000 μέτρα Ανατολικά, Μηδέν μέτρα Βόρεια, Οριζοντιογραφικό Datum: Ευρωπαϊκό Datum (ED 1950) Ελλειψοειδές, Υψομετρικό Datum : Μέση Θαλάσσια Στάθμη, Ακρίβεια ± 25-30 μ]. Σημειώστε ότι για να μετατρέψετε το ED 50 στο Datum WGS 84 [World Geodetic System 1984 (Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984)], πρέπει να μειώσετε την ανατολική θέση κατά 24 μέτρα και να μειώσετε τη βόρεια θέση κατά 179 μέτρα και για γεωαναφορά, να μειώσετε την ανατολική θέση κατά 0,9” και να μειώσετε τη βόρεια θέση κατά 3,8”.

ΣΗΜΕΙΟ

Γεωγραφική αναφορά

Αναφορά GEOREF

Αναφορά UTM

Βορειότερο

33° 23′ 04,34” Α
35° 07′ 31,46” Β

QJ DF 230 075

WD 3507 8712
36S WD 535070
3887120

Νοτιότερο

33° 21′ 54,08” Α
35° 04′ 10,05” Β

QJ DF 219 041

WD 3329 8092
36S WD 533290
3880920

Κέντρο (Δημαρχείο)

33° 22′ 46,97” Α
35° 06′ 14,92” Β

QJ DF 227 062

WD 3463 8476
36S WD 534630
3884760

Ανατολικότερο

33° 23′ 46,18” Α
35° 06′ 35,03” Β

QJ DF 237 065

WD 3613 8538
36S WD 536130
3885380

Δυτικότερο

33° 21′ 01,18” Α
35° 04′ 42,81” Β

QJ DF 210 046

WD 3195 8192
36S WD 531950
3881920

Γεωλογικά ομιλούντες, η περιοχή των Λατσιών αποτελεί μέρος της ιζηματογενούς ακολουθίας του Τροόδους και, λιθολογικά, αποτελείται από τέσσερις (4) μείζονες γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι σχηματίστηκαν κατά την Καινοζωική Εποχή:
  • α) Ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, ψαμμίτες, ιλύς, αμμοχάλικες, αμμώδεις μάργες, μάργες, ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγή πετρώματα· αυτά αποτελούν μέρος του σχηματισμού Λευκωσίας που διαμορφώθηκε κατά την Πλειόκαινη εποχή (5,3 – 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν), κατά το τέλος της Νεογενούς (Τριτογενούς) περιόδου (σημειωμένη στο χάρτη ως Pl).
  • β) Ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, ψαμμίτες, αμμώδεις μάργες και κροκαλοπαγή πετρώματα· αποτελούν μέρος του σχηματισμού Απαλός-Κακκαρίστρα-Αθαλάσσα που σχηματίστηκε κατά το τέλος της Πλειόκαινης (5,3 – 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν) και κατά την αρχική Πλειστόκαινη εποχή (1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν – 6.000 π.Χ.), κατά το τέλος της Νεογενούς (Τριτογενούς) και τις αρχές της Τεταρτογενής περιόδου (σημειωμένη στο χάρτη ως Q). Αυτοί είναι και οι επικρατέστεροι στην περιοχή, πάνω στους οποίους έχουν διαμορφωθεί ερυθρογαίες.
  • γ) Αμμοχάλικες, άμμοι και ιλύς· αυτά αποτελούν τμήμα του σχηματισμού Συνάγματος που διαμορφώθηκε κατά το μέσο της Πλειστόκαινης εποχής (1.8 εκατομμύρια χρόνια – 6.000 π.Χ.), κατά το μέσο της Τεταρτογενούς περιόδου (σημειωμένη στο χάρτη ως Q1).
  • δ) Άμμοι, ιλύς, χαλίκια και αμμοχάλικες· αυτά αποτελούν τμήμα του σχηματισμού Αλλούβιου-Κολλούβιου που διαμορφώθηκε κατά την Ολόκαινη εποχή (6.000 π.Χ. – σήμερα), κατά το τέλος της Τεταρτογενούς περιόδου (σημειωμένη στο χάρτη ως H).

geolog_1

Όσον αφορά την υδρογεωλογία της περιοχής των Λατσιών, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε από το χάρτη, υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικές ταξινομήσεις για την περιοχή:
  • α) Εκτεταμένα επίγεια σώματα νερού που δεν είναι περιορισμένα και πολύ ρηχό επίγειο νερό που ελέγχεται από τη διάρθρωση του υποστρώματος ιλύς, αργίλου ή μάργας (σημειώνεται στο χάρτη ως 3′).
  • β) Εκτεταμένα επίγεια σώματα νερού που είναι περιορισμένα σε ψαμμίτες, αμμώδεις μάργες και ασβεστόλιθο, μεταλλοποιημένα στο βάθος από την παρείσφρηση θαλάσσιου νερού (σημειωμένα στο χάρτη ως 4′).
  • γ) Εκτεταμένα επίγεια σώματα νερού που είναι μη περιορισμένα σε ψαμμίτες, αμμώδεις μάργες και ασβεστόλιθο, μεταλλοποιημένα στο βάθος από την παρείσφρηση θαλάσσιου νερού (σημειωμένα στο χάρτη ως 4).
  • δ) Τοπικά και μικρά ασυνεχή σώματα επίγειου νερού με εναλλασσόμενα ημι-διαπερατά και αδιαπέραστα υποστρώματα. (σημειωμένα στο χάρτη ως 11).

geolog_2