ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Λατσιών εκ μέρους και της Σχολικής Εφορείας Λατσιών, ζητά εκ νέου δηλώσεις ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχολικού τροχονόμου για το υπόλοιπο της σχολικής περιόδου 2020-2021 και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο, 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους.
 2. Να κατέχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
 3. Να κατέχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης. της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91 (Ι)/2014.
 4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα σχετικά καθήκοντα.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να παρουσιάσουν πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και αφού τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα και εξασφαλιστεί η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, με συγκεκριμένους όρους.

 • Ωράριο απασχόλησης: 7:00π.μ.-8:00π.μ. και 12:30 – 13:30 ή 12:45 – 13:45
 • Αποζημίωση: €8/ώρα
 • Σύμβαση εκμίσθωσης υπηρεσιών με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Λατσιών, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2250 Λατσιά μέχρι τις 14.15, της Παρασκευής 23ης Απριλίου 2021 συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  Λόγω των μέτρων για την πανδημία Covid – 19 συστήνεται όπως αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση latsia@latsia.org.cy

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 22878669.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οδική Ασφάλεια και Τροχονομικοί Ελέγχοι

Εξ’ αφορμής των αναθεωρημένων ποινών για οδικές παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η/10/2020, επιθυμούμε να υπομνήσουμε και εφέτος την ανάγκη συμμόρφωσης στις πρόνοιες της Νομοθεσίας.  Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων ευαίσθητων ομάδων συμπολιτών μας όπως ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, πεζοί, κ.α. Δικαιώματα, τα οποία πλειστάκις αποψιλώνονται εξαιτίας της παράνομης και επικίνδυνης στάθμευσης τροχοφόρων στα δημόσια πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ κοκ.

2. Ο Δήμος πρωτοπορώντας σε παγκύπριο επίπεδο, έχει προβεί στην διαμόρφωση προσωρινών χώρων για στάθμευση, σε περισσότερες από 70 οδούς στον Δήμο μας με σκοπό την εκτόνωση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης. Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες για την ευγενή παραχώρηση των τεμαχίων τους και ενθαρρύνουμε τους δημότες όπως αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, η οποία διευρύνεται με εντατικούς ρυθμούς.

Α/α ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο €85 €100
2. Στάθμευση σε μικρή απόσταση από:

 • Φωτεινό σηματοδότη
 • Συμβολή δρόμων
€85 €100
 • Διάβαση πεζών
 • Στάση λεωφορείου
€150
3. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης ΑμεΑ €85 €300
4. Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή €85 €100

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου www.latsia.eu και στην www.roadsafetycyprus.gov.cy.

3. Οι παραβάτες καταγγέλλονται και θα συνεχίσουν να καταγγέλλονται από την εντεταλμένη βάσει Νόμου, Δημ. Τροχονομία. Πρωϊνά και απογεύματα, καθημερινές και μη εργάσιμες ημέρες.

4. Γραπτές ή προφορικές ενστάσεις για εξώδικα που έχουν εκδοθεί βάσει του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί), απορρίπτονται ασυζητητί. Ο Δήμος ούτε διαθέτει, ούτε επιθυμεί να διαθέτει εξουσίες διαγραφής εξώδικων προστίμων.

5. Έχοντας υπόψη, τις αναθεωρημένες και υψηλές ισχύουσες ποινές που προβλέπονται στην Νομοθεσία, καλούμε τους δημότες Λατσιών και τους χρήστες του οικείου Οδικού Δικτύου, όπως συμμορφώνονται με τον Κώδικα, επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες τους και αξιοποιούν μόνον, τους αδειοδοτημένους ιδιωτικούς και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11/4/2021.

Eιδοποιούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, τωνοποίων τα τεμάχια γης βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, όπως μέχρι τις 11 Απριλίου 2021, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων υλικών ή αντικείμενων ή πραγμάτων, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Τα άχρηστα θα πρέπει να μεταφερθούν ξεχωριστά κατά είδος αποβλήτου σε αδειοδοτημένες
μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Η εγκατάλειψη σωρών από άχρηστα ή ο διασκορπισμός τους σε μικροσωρούς μέσα στα τεμάχια γης ή η μεταφορά και εγκατάλειψη τους στα σύνορα αυτών ή μέσα σε γειτονικά τεμάχια γης, καθώς και ο μη καθαρισμός της περιμέτρου τους, δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό των τεμαχίων γης.

Μετά τις 11 Απριλίου 2021 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης, που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο προτρέπονται οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει, να ενημερώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρείται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο ή να
ενημερώνουν γραπτώς τον δήμο ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία στη νέα τους διεύθυνση.

Ο Δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Από τον Δήμο Λατσιών
23 Μαρτίου 2021

Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των δήμων Λατσιών και Γερίου

Λάβε μέρος και εσύ και αποφάσισε για τον τόπο σου. Η συνεισφορά σου για την ανάπτυξη της περιοχής σου είναι καθοριστική!!!   

Στo πλαίσιο εκπόνησης  της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της περιοχής των δήμων  Λατσιών – Γερίου, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία) και ειδικότερα οι πληροφορίες που θα ληφθούν, θα αξιοποιηθούν με στόχο το σχεδιασμό δράσεων που αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η συμπλήρωση είναι απλή και δεν απαιτεί πάνω από 10΄!!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΙΟΥ 2021-2027

Ανακοίνωση Κλιμακίου Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid -19.11/01/2021

Συνήλθε σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2021, σε έκτακτη συνεδρία με τηλεδιάσκεψη, το Κλιμάκιο των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας και υπό το φως των χθεσινών αποφάσεων της Κυβέρνησης αποφασίστηκε ότι μέχρι τις 31/01/2021 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι δημοτικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό.

Όσον αφορά επείγοντα περιστατικά στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία, οι δημότες εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, αφότου επικοινωνήσουν με τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων.

 • Προτρέπεται το κοινό να διευθετεί τυχόν οικονομικές οφειλές διαδικτυακά. Για αντιμετώπιση επείγουσων περιπτώσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν διαδικτυακά, το κοινό καλείται να επικοινωνεί προηγουμένως με τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων.
 • Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Δήμων αναβάλλονται μέχρι τις 31/01/2021.
 • Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικά Θέατρα, Αθλητικά Δημοτικά Κέντρα και Κολυμβητήρια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 31/01/2021.
 • Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παραμένουν ανοικτά λαμβάνοντας υπόψη τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που βρίσκονται σε ισχύ και τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων (ώρες λειτουργίας 13.00-18.00).
 • Δεν τελούνται πολιτικοί γάμοι.
 • Επιτρέπεται η χρήση πάρκων, γραμμικών πάρκων, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων στα πλαίσια των διαταγμάτων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Οι παιδικές χαρές εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές.
 • Δημοτικές λαϊκές αγορές λειτουργούν, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα και πρωτόκολλα λειτουργίας που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του Δήμου που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα της πόλης, τη συντήρηση δημόσιων χώρων, οδών και χώρων πρασίνου εργάζεται κανονικά τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Το Κλιμάκιο Δημάρχων Λευκωσίας καλεί τους δημότες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις του Κράτους, ώστε με υπομονή και ψυχραιμία να ξεπεράσουμε όσο το δυνατό πιο σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

11 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας για το 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΤΣΙΩΝ,ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ, ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΥΙΑ)

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας στους Δήμους Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και στις Κοινότητες Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου, Αγ. Τριμιθιάς, Κάτω Δευτεράς και Ανάγυια ότι ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 μέχρι 2017, αποφάσισε και καθόρισε για το έτος 2021 τα ακόλουθα τέλη:

 1. Eξήντα τρία σεντ (€0,63) για κάθε χίλια ευρώ αξίας γενικής εκτίμησης όπως είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, μετά από την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, για ιδιοκτήτες ή κάτοχους ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην περιοχή Μείζονος Λευκωσίας και στις περιοχές των Κοινοτήτων Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου, Αγίων Τριμιθιάς, Κάτω Δευτεράς και Ανάγυιας, η οποία εξυπηρετείται ήδη ή που θα δύναται να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου, όπως καθορίζεται σε σχέδια που βρίσκονται στα Γραφεία του Συμβουλίου.
 2. Κανένα από τα πιο πάνω τέλη δεν θα καταβάλλεται για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας η οποία κηρύχτηκε απροσπέλαστη περιοχή.
 3. Τα ετήσια τέλη που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, στις Εμπορικές Τράπεζες και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.sbn.org.cy, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.
 4. Αναφορικά με τα τέλη που καθορίζονται στη παράγραφο 1 της παρούσας γνωστοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 32 των Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων 1971 έως 2020, από την 1η Νοεμβρίου 2021 θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 1η Μαρτίου 2022.
 5. Πενήντα πέντε σεντ (€0,55) για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε ένα ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου. Το τέλος τούτο θα αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώθηκε για κάθε διμηνία ή τριμηνία, όπως είναι η περίπτωση, και θα καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού. Νοείται ότι το Συμβούλιο θα δύναται με δημόσια γνωστοποίηση να αλλάξει τον τόπο και χρόνο καταβολής του τέλους τούτου.

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που εμπίπτουν εντός των ως άνω αναφερόμενων Δήμων ή/και Κοινοτήτων δεν λάβουν ειδοποίηση για πληρωμή τελών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Συμβούλιον είτε επισκεπτόμενοι τα Γραφεία του είτε στο τηλέφωνο 22398500.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2020

Μέτρα κατά της εξάλειψης της διασποράς του COVID-19 από το Δημαρχείο Λατσιών

Ο Δήμαρχος Λατσιών και το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας θέλει να τονίσει ότι ο Δήμος Λατσιών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα εξάλειψης της διασποράς του COVID-19.

Ο Δήμος Λατσιών θα συνεχίσει απρόσκοπτα να εξυπηρετεί τους δημότες, όμως για την προστασία όλων, η εξυπηρέτηση του κοινού (με εξαίρεση το Ταμείο) θα πραγματοποιείται μόνο μετά από διευθέτηση/προγραμματισμό συνάντησης συγκεκριμένης ημέρας/ώρας.

Καλούμε όλους τους δημότες όταν θα προσέρχονται στο Δήμο να τηρούν τις αποστάσεις, να φέρουν μάσκες, να χρησιμοποιούν το αντισηπτικό και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες των υπευθύνων. Προτρέπουμε το κοινό όπου και όταν μπορεί να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για την πληρωμή των λογαριασμών του.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19.

ΧΕΡΙΑ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ