Δενδροφύτευση «Έλα με την τσάπα σου» – 30 Νοεμβρίου 2019