Διάλεξη – Δεξιότητες Επικοινωνίες και Επίλυση Συγκρούσεων 22 -2-2017