«Διορθωτικό Έγγραφο 1», όσον αφορά τον διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών

Για να κατεβάσετε το «Διορθωτικό Έγγραφο 1», πατήστε εδώ.