Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Ανοιχτού σχολείου Δήμου Λατσιών 21 και 22 Μαΐου 2018