Οδική Ασφάλεια και Τροχονομικοί Ελέγχοι

Εξ’ αφορμής των αναθεωρημένων ποινών για οδικές παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η/10/2020, επιθυμούμε να υπομνήσουμε και εφέτος την ανάγκη συμμόρφωσης στις πρόνοιες της Νομοθεσίας.  Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων ευαίσθητων ομάδων συμπολιτών μας όπως ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, πεζοί, κ.α. Δικαιώματα, τα οποία πλειστάκις αποψιλώνονται εξαιτίας της παράνομης και επικίνδυνης στάθμευσης τροχοφόρων στα δημόσια πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ κοκ.

2. Ο Δήμος πρωτοπορώντας σε παγκύπριο επίπεδο, έχει προβεί στην διαμόρφωση προσωρινών χώρων για στάθμευση, σε περισσότερες από 70 οδούς στον Δήμο μας με σκοπό την εκτόνωση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης. Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες για την ευγενή παραχώρηση των τεμαχίων τους και ενθαρρύνουμε τους δημότες όπως αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, η οποία διευρύνεται με εντατικούς ρυθμούς.

Α/α ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο €85 €100
2. Στάθμευση σε μικρή απόσταση από:

  • Φωτεινό σηματοδότη
  • Συμβολή δρόμων
€85 €100
  • Διάβαση πεζών
  • Στάση λεωφορείου
€150
3. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης ΑμεΑ €85 €300
4. Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή €85 €100

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου www.latsia.eu και στην www.roadsafetycyprus.gov.cy.

3. Οι παραβάτες καταγγέλλονται και θα συνεχίσουν να καταγγέλλονται από την εντεταλμένη βάσει Νόμου, Δημ. Τροχονομία. Πρωϊνά και απογεύματα, καθημερινές και μη εργάσιμες ημέρες.

4. Γραπτές ή προφορικές ενστάσεις για εξώδικα που έχουν εκδοθεί βάσει του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί), απορρίπτονται ασυζητητί. Ο Δήμος ούτε διαθέτει, ούτε επιθυμεί να διαθέτει εξουσίες διαγραφής εξώδικων προστίμων.

5. Έχοντας υπόψη, τις αναθεωρημένες και υψηλές ισχύουσες ποινές που προβλέπονται στην Νομοθεσία, καλούμε τους δημότες Λατσιών και τους χρήστες του οικείου Οδικού Δικτύου, όπως συμμορφώνονται με τον Κώδικα, επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες τους και αξιοποιούν μόνον, τους αδειοδοτημένους ιδιωτικούς και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.