Συναυλία στο Φαράγγι της Κακκαρίστρας με τον Παντελή Θαλασσινό. Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018