3ο φεστιβάλ «Μεσαιωνική Λευκωσία» στις 24-28/03/2018.