Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Πολεοδομικές αιτήσεις ΛΕΥ1647/2022 και ΛΕΥ1646/2022 για έκδοση αδειών, δημιουργίας δύο φωτοβολταϊκων πάρκων ισχύος 5 MW και 4.5MW στα τεμάχια 469, 430 Φ/Σχ.30/38Ε2 και 648, Φ/Σχ.30/39W1, στην περιοχή του Δήμου Λατσιών.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.