ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ