Ανακοίνωση για συλλογή απορριμμάτων κατά τις γιορτές του Πάσχα 2017