Ανακοίνωση σχετικά με την συλλογή των απορριμμάτων κατά τις γιορτές