Ανακοίνωση για επέκταση τροχονομικών ελέγχων στο Δήμο.

Δεδομένης της λήψης πολυάριθμων παραπόνων που λαμβάνει ο Δήμος από δημότες και χρήστες του οδικού δικτύου, πληροφορείστε ότι από 29/10/2018 οι τροχονομικοί έλεγχοι εντός των δημοτικών ορίων Λατσιών, διευρύνονται.

Επί τούτου, ο Δήμος επαναλαμβάνει προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, σε στροφές και επί των κίτρινων γραμμών, η στάθμευση που παρακωλύει την οδική κυκλοφορία και οπωσδήποτε, η παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), απαγορεύεται.

Δεδομένων των κινδύνων που αναφύονται για την ασφάλεια οδηγών, πεζών και ποδηλατών, της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ΑμεΑ, καθώς και των εξόδων παλινόρθωσης εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης, οι παραβάτες θα διώκονται εξώδικα, ως το έσχατο αλλά αναγκαίο μέτρο εξάλειψης της συνεχιζόμενης κακής πρακτικής. Μόνον για την αποκατάσταση ζημιών στα πεζοδρόμια, ο Δήμος προβλέπεται να δαπανήσει εντός του 2018, περισσότερα από €95.000. Έξοδα, τα οποία όπως γίνεται αντιληπτό, έμμεσα μετακυλούνται στους φορολογούμενους.

Προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης του οδικού δικτύου, της εξυπηρέτησης του κοινού και των καταστηματαρχών. Προτεραιότητα, που θα καταστεί πραγματικότητα, μόνον μέσα από την επίδειξη της δικής σας κατανόησης και της δικής σας συνεργασίας.