ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Εξ’ αφορμής του συμβάντος στις 24/10/2022 κατά το οποίο, προεξοχή μωσαϊκού από μπαλκόνι ιδιωτικής οικοδομής αποκολλήθηκε και κατέπεσε στον χώρο της οικοδομής επί της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη στα Λατσιά, διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Με την γνωστοποίηση, αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου επισκέφτηκαν και επιθεώρησαν πάραυτα την οικοδομή. Η επικίνδυνη περιοχή, αποκλείστηκε άμεσα από τα Συνεργεία του Δήμου.
  2. Ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου καθώς και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών. Τους δόθηκε ειδοποίηση, όπως εντός τακτής προθεσμίας προβούν σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την  άρση της επικινδυνότητας.
  3. Δραττόμενοι της συγκυρίας, υπενθυμίζουμε τους ιδιοκτήτες υποστατικών αναφορικά με την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης των οικοδομών τους. Επί τούτου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις των οικοδομών εντός των δημοτικών ορίων Λατσιών και θα εγκαλεί όσους παραλείπουν, για άρση τυχόν επικινδυνότητας επί των αναπτύξεων τους.
  4. Προ πάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει και κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα αναφορικά με τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν σχετικά με την καταλληλόλητα των οικοδομών στους προσφυγικούς οικισμούς και ειδικά των πεπαλαιωμένων και ασυντήρητων πολυκατοικιών.  Αναμένουμε από το Κράτος όπως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τοποθετηθεί αναφορικά με το δέον, προτού θρηνήσουμε επί νέων και κατά πολύ σοβαρότερων ερειπίων.