ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Πληροφορούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στον δήμο τον/τους σκύλο/σκύλους τους, ή δεν έχουν εξασφαλίσει ή ανανεώσει την απαιτούμενη από την νομοθεσία άδεια κατοχής του/ων σκύλου/ων τους, όπως τους δηλώσουν και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια κατοχής αυτού/ αυτών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022.

Για να εξασφαλίσει ένας ιδιοκτήτης σκύλου για πρώτη φορά άδεια κατοχής σκύλου, πρέπει να αποταθεί σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό «microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τα προσκομίσει στον δήμο και αφού συμπληρώσει την σχετική αίτηση και καταβάλει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (€20.50), ο δήμος θα του εκδώσει τη σχετική άδεια κατοχής σκύλου. Για ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου, χρειάζεται μόνο πιστοποιητικό υγείας του σκύλου με πρόσφατη ημερομηνία.

Μετά το τέλος Οκτωβρίου 2022 ο δήμος θα αρχίσει να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους από υποστατικό σε υποστατικό, καθώς και στη Βιομηχανική και Γεωργική Ζώνη. Σε περίπτωση που εντοπίζονται αδήλωτοι σκύλοι ή σκύλοι που δηλώθηκαν και δεν έχει ανανεωθεί η άδεια κατοχής τους, θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη του και/η εναντίον του ιδιοκτήτη του υποστατικού ή του τεμαχίου γης στο οποίο βρίσκεται ο σκύλος. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις καλέστε στο 22878688 ή 22878675.

Επίσης κάθε ιδιοκτήτης σκύλου που έχει δηλώσει το σκύλο του στον δήμο οφείλει όταν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή όσο αφορά την κατοχή του σκύλου του, να το δηλώνει έγκαιρα (εντός 15 ημερών) στον δήμο. Όπως για παράδειγμα αλλαγή του τόπου διατήρησης του σκύλου, θάνατος, πώληση, δωρεά ή παραχώρηση σε άλλο πρόσωπο

ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ:-

  1. Να διατηρεί τον σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούνται για τη φυλή, το γένος και το βάρος του σκύλου, να είναι επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο και να προστατεύει τον σκύλο από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ο σκύλος δεν θα είναι δεμένος μέσα στο υποστατικό αλλά ελεύθερος. Το υποστατικό του σκύλου όμως θα πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο κατασκευασμένο, ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να δραπετεύσει ή να διαφύγει,
  2. να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου θα διατηρεί το σκύλο του,
  3. να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από παράσιτα. Να τον μεταφέρει σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο για έλεγχο τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο, ο οποίος θα τον εξετάζει και αφού βεβαιωθεί ότι δεν έχει οποιαδήποτε ασθένεια θα εκδίδει πιστοποιητικό ότι είναι υγιής ο σκύλος, το οποίο θα προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή για έκδοση ή ανανέωση της αδείας κατοχής του σκύλου.
  4. να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά (τροφή, νερό, στέγη, περίπατο κλπ.),
  5. να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη διατήρηση του σκύλου του να μην προκαλείται οχληρία στους περιοίκους,
  6. να αναρτά έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του, πινακίδα με την προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ»,
  7. να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους,
  8. όταν βγάζει το σκύλο του για περίπατο να τον κρατά πάντα δεμένο με λουρί, εκτός κι’ αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται να πλανάται σε δρόμους ή άλλους ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους εκτός των πιο πάνω, χωρίς να κρατείται δεμένος με λουρί, συλλαμβάνεται και διατίθεται όπως προνοεί ο νόμος. Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και εξώδικο πρόστιμο για τυχόν παραβάσεις που έγιναν,
  9. να μην αφήνει τον σκύλο του να αφοδεύει οπουδήποτε και αν αυτό συμβεί κατά τον περίπατο του σκύλου, το πρόσωπο που τον συνοδεύει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα για τη συλλογή των περιττωμάτων και τα οποία θα πρέπει να συλλέγει.

 

Από τον Δήμο Λατσιών                                                       13 Σεπτεμβρίου 2022