Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων για το 2018

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, που βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, όπως μέχρι τις 22 Απριλίου 2018, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων υλικών ή αντικείμενων ή πραγμάτων, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο
απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός των αχρήστων μέσα στα τεμάχια ή η μεταφορά των αχρήστων στα σύνορα των τεμαχίων ή σε γειτονικά τεμάχια, δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

Μετά τις 22 Απριλίου 2018 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης, που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο προτρέπονται οι ιδιοκτήτες
τεμαχίων γης των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει, να ενημερώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρείται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο ή να ενημερώνουν γραπτώς τον δήμο ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία στη νέα τους διεύθυνση.

Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ο δήμος έχει αποστείλει τελευταίως επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που δεν έχουν εξοφλήσει τα έξοδα καθαρισμού των οικοπέδων τους προηγούμενων ετών και αρκετοί έχουν ανταποκριθεί. Επαναλαμβάνεται ότι εναντίον όσων δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους, θα ληφθούν δικαστικά μέτρα όταν παρέλθει η προθεσμία που τους έχει δοθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.