Ανακοίνωση για τα γραφεία και υπηρεσίες του Δήμου για την Τρίτη του Πάσχα 04/05/2021

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία του Δήμου και οι υπηρεσίες του θα είναι κλειστά την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου 2021.

Τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων, θα εργαστούν κανονικά την Τρίτη του Πάσχα.

Από το Δήμο Λατσιών