Ανακοίνωση για τα γραφεία και υπηρεσίες του Δήμου για την Τρίτη του Πάσχα 26/04/2022

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία του Δήμου και οι υπηρεσίες του θα είναι κλειστά την Τρίτη του Πάσχα, 26 Απριλίου 2022.

Τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων, θα εργαστούν κανονικά την Τρίτη του Πάσχα.