ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022