ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ.

Ο Δήμος Λατσιών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο, το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών έχει ως ακολούθως:

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δεν ανοίγει ενωρίτερον από τις 5.00πμ. και δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 3.00μμ. και

Από 1η Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, δεν ανοίγει ενωρίτερον από τις 5.00πμ. και δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 6.00μμ.

 

Από τον Δήμο Λατσιών