ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Δεδομένης της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται για το επόμενο διήμερο, ο Δήμος Λατσιών προτρέπει τους δημότες όπως λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας και της προσωπικής τους περιουσίας. Ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο υψηλής εντάσεως βροχοπτώσεων, διασφαλιστεί ότι, οι σχάρες απορροής όμβριων υδάτων παραμένουν αποφραγμένες από υλικά ή αντικείμενα και αποφεύγεται η στάθμευση επί, ή πλησίον τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος προτρέπει το κοινό όπως παρακολουθεί τα δελτία τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι ανάγκες του επιβάλλουν μετακινήσεις.