ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ