ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο Δήμος Λατσιών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

Λεπτομέρειες για την μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu ή από το Δημαρχείο Λατσιών, (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά) έναντι απόδειξης παραλαβής ή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή καταβάλλοντας με τον τρόπο που περιγράφεται, το καθορισμένο τέλος συμμετοχής των πενήντα ευρώ €50 (συμπ.ΦΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου Λατσιών, 22878688.