Αντικατοχική συναυλία μνήμης, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022