Απαγόρευση Στάθμευσης επί της Λεωφ. Φιλίππου Παπακυπριανού και παρόδων