Αποκάλυψη τοιχοποιίας, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821, Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021