ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ