ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (WEB SMS )

Ο Δήμος Λατσιών έχει εφαρμόσει με επιτυχία μέχρι σήμερα την υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων (web sms), αφού με εύκολο και γρήγορο τρόπο γίνεται ενημέρωση σε σχέση με προσκλήσεις, συναντήσεις/ εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, κ.ά., που φτάνει με αμεσότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο δημότη, ετεροδημότη και συνεργάτη. Επίσης, μηνύματα αποστέλλονται σε ό,τι αφορά τον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς, που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και την ασφάλεια του κάθε πολίτη.

Στις 25 Μαΐου 2018, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος Λατσιών, για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ζητά τη συνεργασία σας.

Καλείστε όπως σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα και ανακοινώσεις, πατήστε πιο κάτω ανάλογα για συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν είστε Υπενθυμίζουμε ότι διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε επαναφορά του δικαιώματός σας για ενημέρωση.