«Κοινωνίες με Χρώματα»
Προώθηση πληροφόρησης μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των εταίρων 

 1. Επανέναρξη Δραστηριοτήτων έργου «Κοινωνίες με Χρώματα»
 2. Ξεκίνησαν οι δραστηριότητες του έργου
 3. Εξέλιξη των δράσεων του έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
«Κοινωνίες με Χρώματα»!koinonies_xrwmata

 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2016
  Εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου: http://eepurl.com/cdOqZ9
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2016
  Αύγουστος: http://eepurl.com/cdj1yj
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2016
  Ιούλιος:  http://eepurl.com/b-9IT9
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο  Ιουνίου 2016
  Ιούνιος: http://eepurl.com/b68juz
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο  Μαΐου 2016
  Μάιος:  http://eepurl.com/b3iaND
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2016
  Απρίλιος: http://eepurl.com/bZzJhD
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2016
  Μάρτιος: http://eepurl.com/bU6gP1
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
  Φεβρουάριος: http://eepurl.com/bUuKLD
 • Κοινωνίες με χρώματα – Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2016
  Ιανουάριος: http://eepurl.com/bUuSo9

Τίτλος έργου στα Αγγλικά:
JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity

Τίτλος Έργου στα Ελληνικά:
Πόλη Εργασίας: Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Συνεργασίας για προώθηση της Απασχολησιμότητας των νέων και Ευκαιριών Εργασίας για τους νέους.

Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Οι δράσεις του έργου αφορούν την αντιμετώπιση σε διαρθρωτικό επίπεδο της ανεργίας των νέων και φτωχών πολιτών, σε συνάρτηση με τη δημιουργία και καθορισμό τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της εγκαθίδρυσης τοπικών συνεργασιών που θα αποτελούνται από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς οργανισμούς σχετικούς με το θέμα. Με αυτή τη μέθοδο προσέγγισης επιτυγχάνεται η δημιουργία, ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση μιας ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας και ενός αειφόρου κοινωνικού μοντέλου. Γενικός στόχος του έργου είναι το να διασφαλιστεί ότι οι σημερινοί νέοι θα γίνουν αποτελεσματικά και επιτυχημένα μέλη του αυριανού εργατικού δυναμικού, προϋπόθεση για δημιουργία πιο δυναμικών, καινοτόμων και ανταγωνιστικών τοπικών οικονομιών οι οποίες θα εγγυούνται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το έργο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια:
Κατά το πρώτο στάδιο θα καθοριστούν οι τοπικές ομάδες στήριξης που θα αποτελούνται από τον κάθε εταίρο σε συνεργασία με άλλους σχετικούς με το θέμα τοπικούς οργανισμούς. Θα συμφωνηθούν μεταξύ των εταίρων οι ακριβείς δράσεις και μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμογής του έργου, όπως και ο τελικός προϋπολογισμός. Κατά το δεύτερο στάδιο θα δημιουργηθούν οι τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές για την περιοχή που εκπροσωπεί ο κάθε εταίρος και θα εφαρμοστούν δράσεις προς επίτευξη του γενικού στόχου.

Οργανισμοί που αποτελούν το αρχικό εταιρικό σχήμα:
1) City of Cesena – Ιταλία (Επικεφαλής Εταίρος)
2) Parish of Gondomar – Πορτογαλίαjob_town
3) Δήμος Λατσιών – Κύπρος
4) Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου – Ελλάδα
5) Thurrock Council – Ηνωμένο Βασίλειο

Συνολικός Προϋπολογισμός 1ου Σταδίου Εφαρμογής του Έργου:
€80.000

http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/ Δελτίο Τύπου – Έργο “Jobtown” 22/10/2012

 


Έργο Μedeea O Δήμος Λατσιών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο MEDEEA.

(http://www.interregmedeea.eu/)

medeea-logoΟ γενικός σκοπός του έργου MEDEEA είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» στις περιφέρειες της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης της τοπικής διακυβέρνησης σε ενεργειακά θέματα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας (eea), το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα κοινό εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού για τις πόλεις των Μεσογειακών χωρών.

 

 


Το σχέδιο με τίτλο «Συμμετοχή των Νέων Μέσω Ψηφιακής Ψηφοφορίας» , εντάσσεται στη Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη, του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» και χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σχέδιο υλοποιείται από το Δήμο Λατσιών και στόχο έχει την ενεργό συμμετοχή των Νέων στα κοινά και ιδιαίτερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
nea_genia_se_drasi


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
programma-koinwnikis_allilegkiis
Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως μια αγορά διαφορετικής μορφής, που σκοπό έχει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή. Η υπηρεσία “Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης” βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ισότητας και λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των δημοτών αποκλείοντας τον καταναλωτισμό, τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία.
Η νέα υπηρεσία αφορά συναλλαγές και ανταλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δημοτών χωρίς τη χρήση πραγματικού χρήματος. Η αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων που οι δημότες ανταλλάσσουν μεταξύ τους καθορίζεται, αντί σε Ευρώ, σε μονάδες Το.Μ. (Τοπική Μονάδα). Οι μονάδες αυτές είναι ένα είδος ‘τοπικού νομίσματος’ το οποίο χρησιμοποιούν μεταξύ τους μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ως μέλη. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος του Προγράμματος που είναι πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας συμφωνήσει με ένα άλλο μέλος του Προγράμματος να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στο παιδί του, τότε αντί να πληρωθεί σε Ευρώ, θα πληρωθεί με μια ποσότητα μονάδων Το.Μ. η οποία θα προκαθοριστεί και θα προσυμφωνηθεί μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας, θα μπορεί να ανταλλάξει τις μονάδες Το.Μ. που έχει κερδίσει από τα ιδιαίτερα μαθήματα που παρέδωσε, με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες του. Εάν για παράδειγμα χρειάζεται κάποιο υδραυλικό για να του φτιάξει κάτι στο σπίτι του, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μονάδες Το.Μ. που διαθέτει για να γίνει η δουλειά του. Οι ανταλλαγές ή συναλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε φορολογία διότι γίνονται χωρίς τη χρήση πραγματικού νομίσματος.
Mέλη του “Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης” μπορούν να εγγραφούν μόνο δημότες των Δήμων που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, δηλαδή οι δημότες των Δήμων: Λατσιών, Στροβόλου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και Αγλαντζιάς. Οποιοσδήποτε δημότης έχει τη δυνατότητα να είναι μέλος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα (είτε δηλαδή είναι υδραυλικός, οικοδόμος, κρεοπώλης, καθηγητής, παραγωγός φρούτων ή λαχανικών, γιατρός, μηχανικός κτλ).
Ο έλεγχος για την ανταλλαγή των υπηρεσιών ή προϊόντων (δηλαδή η “δοσοληψία” και οι πληρωμές) γίνονται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα (“ηλεκτρονική πλατφόρμα”) που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστό χώρο για το κάθε ένα από τα μέλη του Προγράμματος, στον οποίο έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το μέλος με χρήση κωδικού που του παρέχεται. Στον ηλεκτρονικό χώρο αυτό, το μέλος μπορεί ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΝΕΛ) ΛΤΔ Διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά, Λευκωσία
Email: info@anel.com.cy Τηλέφωνο: 22489105 Φαξ: 22487213 να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του εντός του προγράμματος (δηλαδή για το τι υπηρεσίες ή ποια προϊόντα έχει διαθέσει προς άλλα μέλη), όπως επίσης και για το υπόλοιπο των μονάδων ΤΟ.Μ. που έχει ο λογαριασμός του ανά πάσα στιγμή, ώστε να γνωρίζει τι είδους υπηρεσίες ή ποσότητα προϊόντων, που προσφέρονται από άλλα μέλη του Προγράμματος, μπορεί να αγοράσει.
Ακόμη μια σημαντική υπηρεσία που προσφέρει η ιστοσελίδα αυτή, είναι ο κοινός χώρος, όπου μπορούν να διαφημίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Μπορεί δηλαδή, σε αυτό τον κοινό χώρο, ένα μέλος του “Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης” που παράγει πορτοκάλια να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι ο ίδιος π.χ. προσφέρει 3 κιλά πορτοκάλια στην τιμή των 6 μονάδων ΤΟ.Μ., ή κάποιο άλλο μέλος του Προγράμματος που έχει πλυντήριο αυτοκινήτων να ενημερώνει π.χ. ότι μπορεί να πλύνει το αυτοκίνητο κάποιου άλλου μέλους για την τιμή των 11 μονάδων ΤΟ.Μ. Είναι δηλαδή ένας ηλεκτρονικός χώρος όπου μπορούν να φιλοξενούνται “μικρές αγγελίες” από οποιοδήποτε μέλος του Προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Δελτίο Tύπου 05 Φεβρουαρίου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
«Κοινωνίες με Χρώματα» για δεύτερη χρονιά!
koinonies_xrwmata

Με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των υπηκόων από τρίτες χώρες που εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο και την ομαλή ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία, υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Κοινωνίες με Χρώματα».

Ο Δήμος Στροβόλου τίθεται επικεφαλής στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, ως ο τελικός δικαιούχος. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου, Τσερίου, Γερίου, Αγλαντζιάς, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου και οι σύμβουλοι επικοινωνίας Opinion & Action Services Ltd.

Οι βασικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας/ εκπαίδευσης, υπηρεσίες ενεργητικής πρόληψης ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές μέσω υγιούς ενασχόλησης, υπηρεσίες προσανατολισμού, ενημέρωσης και διασφάλισης δικαιωμάτων, υπηρεσίες ενίσχυσης δεξιοτήτων, δραστηριότητες πολιτιστικής έκφρασης, συνδιαλλαγής, επικοινωνίας και ανάμειξης με τον τοπικό πληθυσμό.

Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα». Ειδικότερα έχουν αξιοποιήσει το προσωπικό και τις υποδομές τους σε μια πτυχή που αποτελεί κεντρική αποστολή για τους δήμους σε οργανωμένες κοινωνίες και αφορά την ένταξη μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

Στη μείζονα Λευκωσία με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2011) κατοικούν και εργάζονται νόμιμα περίπου 10 χιλιάδες υπήκοοι τρίτων χωρών.

Το έργο εντάσσεται στα «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» του Ετησίου Προγράμματος 2012 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.