Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση 16 Δεκεμβρίου 2017