Δενδροφύτευση στο λόφο του Απαλού 11 Δεκεμβρίου 2021