«Διαβήτης – Πρόληψη – Επιπτώσεις και η Αντιμετώπιση τους» – 24 Οκτωβρίου 2019